1986 - 1991
 
1986
22.01.
Tragiczna śmierć bpa W. Pluty
w wypadku samochodowym na
trasie Świebodzin - Krosno Odrz.
23.01.
20.10.
Funkcję administratora
apostolskiego diecezji
gorzowskiej pełnił bp Paweł Socha
04.10.
-
16.10.
-
20.10
Nominacja ks. prał. Józefa Michalika bpem diecezjalnym diecezji gorzowskiej przez Papieża Jana Pawła II.
Święcenia biskupie bpa Józefa Michalika w Bazylice św. Piotra w Rzymie udzielone przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Przybycie bpa J. Michalika do Gorzowa Wlkp. i objęcie urzędowania.
1988
31.05.
04.11.
Bp J. Michalik powołał do istnienia Instytut Formacji Katolickiej dla Świeckich w Gorzowie Wlkp.
Ustanowienie parafialnych grup "Przyjaciół Paradyża" przez bpa J. Michalika.
1989
16-17.06.
-
18.06.
-
15.12.
Obrady Konferencji Episkopatu Polski w Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu.
-
Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej przez Prymasa Polski kard. J. Glempa z udziałem Episkopatu Polski.
Nominacja ks. Edwarda Dajczaka biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej dokonana przez papieża Jana Pawła II.
1990
06.01.
Święcenia biskupie ks. Edwarda Dajczaka w Bazylice św. Piotra w Rzymie dokonane przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
1991
1.09.
Rozpoczęcie Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji Gorzowskiej (uroczystość w Gorzówie Wlkp.).
 
1992 -1997
ZMIANA NAZWY DIECEZJI
I SIEDZIBY KURII BISKUPIEJ
 
1992
25.03.
-
23.08
-.
16.10
23.12
Bullą ,,Coetus Poloniae Populus" Ojciec Święty dokonał nowego podziału administracyjnego diecezji polskich. Diecezja Gorzowska otrzymała nazwę "Zielonogórsko-Gorzowska z siedzibą w Zielonej Górze’’.
Zakończenie Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji zielonogórsko - gorzowskiej (Głogów).
Otwarcie katolickiej rozgłośni „Radio Gorzów" w Gorzowie Wlkp.
Przeniesienie rezydencji biskupiej z Gorzowa do Zielonej Góry (ul. Kilińskiego 3).
1993
15.02.
17.04.
23.04.-
19.07.
10.07.
Przeniesienie siedziby Kurii Biskupiej z Gorzowa do Zielonej Góry (Pl. Powstańców Wlkp. 1).
Ogłoszenie nominacji bpa J. Michalika na stolicę arcybiskupią do Przemyśla.
Funkcję administratora apostolskiego diecezjiz zielonogórsko-gorzowskiej pełni bp P. Socha
-
Ustanowienie Diecezjalnego Kolegium Teologicznego w Zielonej Górze
17.07.
-
19.07.
05.09.
12.09.
Ogłoszenie nominacji bpa Adama Dyczkowskiego - dotychczasowego biskupa pomocniczego w Legnicy na biskupa ordynariusza w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Bp A. Dyczkowski przejął kierowanie diecezją zielonogórsko-gorzowską.
Ingres bpa A. Dyczkowskiego do katedry w Gorzowie Wlkp.
Ingres bpa A. Dyczkowskiego do konkatedry w Zielonej Górze.
1994
12-14.05.
-
04-05.06.
27.11.
30.12..
I Diecezjalny Kongres Rodziny w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pod hasłem "Rodzina Bogiem silna, kraj silny rodziną".
I Diecezjalny Kongres Trzeźwości w Rokitnie.
Ustanowienie Akcji Katolickiej.
Utworzenie Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.
1995
1996
20.08.
Uroczystości Jubileuszu 50-lecia Administracji Apostolskiej w Gorzowie w katedrze gorzowskiej z udziałem kard. J. Glempa i kard. H. Gulbinowicza.
01-08.06.
-
Nawiedzenie przez figurę Matki Bożej Fatimskiej blisko 80 parafii diecezji.
2.06.1997 - Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Miejsce spotkania: Gorzów Wlkp. na placu przy kościele Pięciu Braci Męczenników Międzyrzeckich.
| 1000 - 1949 | 1950 - 1960 | 1961 - 1971 | 1972 - 1985 | 1986 - 1997 |
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster