Najważniejsze urzędy i instytucje diecezjalne
 
1
Kuria Biskupia
w Zielonej Górze
a. Wydziały:
1- duszpasterski
2- administracyjny
3- katechetyczny
65- 075
Zielona Góra
Pl.Powstańców
Wielkopolskich 1
tel.(0-68) 27-12-91
fax 25-35-71
b. Rady i Komisje:
1- Rada Kapłańska,
2- Rada Duszpasterska
3- Rada ds. Ekonomicznych
4- Rada Akcji Katolickiej
5- Komisja Liturgiczna
6- Komisja ds. Muzyki Sakralnej i Organistów
7- Komisja ds. Sztuki i Architektury Sakralnej
8- Komisja ds. Stałej Formacji Kapłańskiej
9- Diecezjalna Komisja Synodalna
10- Komisja ds. Rodziny
c. Duszpasterstwa
środowisk i stowarzyszenia
11- Duszpasterstwo Rodzin
12- Ruch Małżeński „Domowy Kościół"
13- Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
14- Poradnia Rodzinna „Nazaret"
15- Duszpasterstwo Akademickie
16- Duszpasterstwo Trzeźwości
17- Diecezjalni Wizytatorzy katechetyczni
18- Pracownicy Ośrodka Metodycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
19- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
20- Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich
21- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
22- Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy
23- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „W Drodze"
24- Klub Inteligencji Katolickiej w Głogowie, Gorzowie i Zielonej Górze
25- Akcja Katolicka
26- Neokatechumenat
2
Sąd Kościelny w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów, ul. 30-go Stycznia 1, tel.20-48-20
3
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
65-075 Zielona Gora, pl. Powstańców Wlkp.1, tel.(068)27-12-91
4
Zielonogórsko-Gorzowskie Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo-Paradyz 3, 66-203 Jordanowo, tel.(068) 81-10-21; 41-13-95
5
Papieski Fakultet Teologiczny. Sekcja w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów, ul. Żedromskiego23, tel.(095)22-38-04
6
Diecezjalne Kolegium Teologiczne
65-075 Zielona Góra, pl. Powstańców Wielkopolskich 1, tel (068) 27-12-91
7
Diecezjalne Studium nad Małżeństwem i Rodziną
66-400 Gorzów, ul.Obotrycka 10 , tel. (095) 20-47-24
8
Diecezjalne Studium Organistowskie
66-200 Świebodzin, ul. Szpitalna 1, tel. (068) 82-38-69
9
Uniwersytety Ludowe
- w Mirostowicach Dolnych
- w Kalsku
10
Katolickie licea
- Im. Kard. St. Wyszyńskiego w Głogowie
- Im. Św. Stanisława Kostki w Ziel. Górze
- Im. Św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie
11
Katolickie szkoły podstawowe
- Im. Św. Piusa X w Gorzowie Wlkp.
- Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. P.J. Frasatiego
DZIEŁA APOSTOLSKIE
 
1.
Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
8.
Wzajemna Pomoc Kapłańska
2.
Diecezjalna Księgarnia św. Antoniego
9.
Unia Apostolska Kleru
3.
Redakcja „Ecclesiastica"
10.
Dom Księży Emerytów
4.
Redakcja dodatku do tyg. ,,Niedziela" - „Aspekty"
11.
Towarzystwo Przyjaciół KUL
5.
Redakcja Periodyku naukowego „Studia Paradyskie"
12.
Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
6.
Radio „Gorzów"
13
Fundusz Ochrony Dziecka i Matki im bpa Wilhelma Pluty
7.
Towarzystwo Przyjaciół KUL
DZIEŁA CHARYTATYWNE
 
1
Stołówka dla ubogich w Zielonej Górze prowadzona przez Caritas Diec.
2.
Sklep charytatywny Caritas w Nowej Soli
3
Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekolekcyjny dla Osób Chorych i Niepełnosprawnych w Strychach
4
Towarzystwo Pomocy im Brata Alberta w Żarach prowadzi:
- Dom Samotnej Matki
- Stołówkę charytatywną
- Aptekę leków z darów.
5
Towarzystwo Pomocy im Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. prowadzi:
- Dom Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn.
6
Górczyńskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im Brata Krystyna w Gorzowie prowadzi:
- Kuchnię dla Ubogich
- Jadalnię dla Ubogich
- Dział Pomocy Rzeczowej
7
Stowarzyszenie Hospicyjne im św. Kamila w Gorzowie Wlkp. prowadzi:
- Hospicjum im św. Kamila
8
Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze prowadzi
- Schronisko dla Matki i Dziecka im Teresy Strzembosz.
9
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich prowadzi
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gorzowie Wlkp.
10
Domy rekolekcyjne:
- w Gościkowie-Paradyżu - dla młodzieży
- w Rokitnie
- w Zielonej Górze, Dom „Emaus''
- w Głogowie
- w Strychach
- w Żarach
- w Bledzewie
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
 
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster