HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
DIECEZJI
ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
Jak z ustanowienia
Pańskiego święty Piotr i
pozostali Apostołowie
stanowią jedno kolegium,
w podobny sposób są
złączeni między sobą
Biskup Rzymski, następca
Piotra, i biskupi, następcy
Apostołów.
(KK, kan. 330)
...(Biskup Rzymu) z racji
swego urzędu posiada
najwyższą, pełną, bezpośrednią
i powszechną władzę zwyczajną
w Kościele, którą może
wykonywać zawsze
w sposób nieskrępowany
(KK, kan. 331)
NAJWYŻSZY PASTERZ KOŚCIOŁA
BISKUP RZYMU
OJCIEC ŚWIĘTY
Pełną i najwyższą władzę
w Kościele otrzymuje
Biskup Rzymski przez
zgodny z prawem i
zaakceptowany ptzez niego
wybór wraz z konsekracją
biskupią (...)
(KK, kan. 332 p.1)
Jan Paweł II
261 NASTĘPCA ŚWIĘTEGO PIOTRA
W wykonywaniu zadania
najwyższego Pasterza
Kościoła, Biskup Rzymski
jest zawsze złączony
wspólnotą z pozostałymi
biskupami, a także z całym
Kościołem.
(...)
(KK, kan. 333,p.2)
W wykonywaniu zadania,
Biskupowi Rzymskiemu
świadczą pomoc biskupi,
którzy mogą to czynić
w różny sposób, w tym
także przez Synod
Biskupów. (...)
(KK. kan. 334)
NUNCJUSZ APOSTOLSKI
Arcybiskup
JÓZEF KOWALCZYK
Władzę w całym Kościele,
Kolegium Biskupów wykonuje
w sposób uroczysty
na soborze powszechnym.
(KK, kan. 337 p.1)
PRYMAS POLSKI
JÓZEF KARDYNAŁ GLEMP
BISKUP DIECEZJALNY
ADAM DYCZKOWSKI
BISKUP POMOCNICZY
EDWARD DAJCZAK
BISKUP POMOCNICZY
PAWEŁ SOCHA
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster