1000/1002
Przybycie do Polski uczniów św. Romualda : Benedykta z Benewentu, Jana z Wenecji, Barnaby i Antoniego (Tuniego)
1003
W nocy z dnia 10/11 listopada w klasztorze w Międzyrzeczu męczeńską śmierć ponieśli bracia benedyktyni: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Trzej z nich: Mateusz, Izaak i Krystyn byli Polakami.
1124
Utworzenie biskupstwa lubuskiego z siedzibą w Lubuszu.
1140
Utworzenie biskupstwa kamieńskiego.
 

1945 - 1950

1945
28.06
--
--
--
08.07
--
02.08.
---
15.08.
01.09
15.09
-
-16.09
-
01.10.
27.10.
28.10.
19-22. 11
22.11.
Kard. A. Hlond przedłożył w Sekretariacie Stanu w Watykanie projekt organizacji Kościoła katolickiego w Polsce, uwzględniając nową sytuację wynikłą ze zmiany granic.
Kard. A. Hlond otrzymał od Stolicy Apostolskiej uprawnienia do organizacji Kościoła na Ziemiach Zachodnich.
Konferencja Poczdamska - oddano niemieckie terytoria leżące na wschód od Odry i zachodniej Nysy w zarząd Państwu Polskiemu.
Mianowanie ks. dra Edmunda Nowickiego przez ks. kard. A. Hlonda administratorem Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej.
Objęcie urzędowania w Gorzowie Wlkp. przez ks. administratora E. Nowickiego.
Nominacja ks. Jana Zaręby na kanclerza Kurii Administracji.
Utworzenie wydawnictwa pisma urzędowego Administracji: ,,Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej''.
Ingres administratora ks.E. Nowickiego do kościoła Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Szczecinie.
Nominacja ks. dra Antoniego Rojko wikariuszem generalnym.
Otwarcie siedziby Kurii Biskupiej przy ul. 30 Stycznia 1 w Gorzowie Wlkp.
Ingres administratora E. Nowickiego do kościoła Najśw. Maryi Panny w Gorzowie Wlkp.
Pierwszy zjazd duchowieństwa w Gorzowie Wlkp. Uczestniczyło 220 kapłanów.
Powołanie Kolegium Konsultorów.
-
1946
15.01.
19.05.
--
04.06.
lipiec
--0
15.08.
-
Utworzenie diecezjalnej centrali "Caritas".
Ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Katolickiego" z pod tytułem: "Pismo religijne dla Ziem
Zachodnich".
Utworzenie Małego Seminarium w Gorzowie Wlkp.
Pierwsza redakcja "Schematyzmu Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej",
Poświęcenie Administracji Apostolskiej Najświętszemu Sercu Maryi w Cudownym Obrazie Matki Bożej Rokitniańskiej z udziałem delegacji 228 parafii i ok. 50 tys. wiernych.
1947
15.03.
01.07.
19.08.
25-30.08.
-
26.10.
Utworzenie Referatu Duszpasterskiego Kurii Biskupiej.
Utworzenie Małego Seminarium w Słupsku.
I Walny Zjazd Związku "Caritas" w Gorzowie.
Wizyta kard. A. Hlonda w Administracji: Gorzów, Szczecin, Kamień Pomorski, Pyrzyce, Lipiany, Barlinek, Słupsk, Jastrowie, Złotów, Zakrzewo.
Kard. A. Hlond poświęcił Wyższe Seminarium Duchowne w Gorzowie Wlkp.
1948
22.10.
12.11
--
--
Zmarł Prymas Polski kard. August Hlond.
Ojciec Święty Pius XII mianował biskupa Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem - metropolitą gnieźnieńsko-warszawskim i Prymasem Polski,a tym samym ordynariuszem administracji gorzowskiej.
1949
01.09.
--
--
Powołanie Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej z 8 referatami: ds. organistów, wiedzy religijnej, duszpasterstwa akademickiego, domów zakonnych żeńskich, rekolekcjonistów, szkolnego, domów diecezjalnych i duszpasterstwa rodzin.
 

| 1000 - 1949 | 1950 - 1960 | 1961 - 1971 | 1972 - 1985 | 1986 - 1997 |
 
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
 
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster