1961 -1965
 
1961
29.10.
W parafii św. Jakuba w Człuchowie rozpoczęcie I Nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w ordynariacie gorzowskim.
1962
09.09.
-
11.10.
09.11.
Konsekracja katedry pod wezw. Wniebowzięcia NMP. W Gorzowie Wlkp. w czwartą rocznicę objęcia pasterzowania przez bpa W. Plutę w ordynariacie gorzowskim.
Rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II w Rzymie.
Wyjazd bpów W. Pluty i I. Jeża na Sobór Powszechny do Rzymu.
1963
10.02..
Zakończenie I Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w ordynariacie gorzowskim (w kościele Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze).
1964
25.03.
Wojewódzki Wydział Budownictwa, Architektury i Urbanistyki w Zielonej Górze nakazuje remont gmachu seminaryjnego
1965
27.06.
-
-
25.07.
XX-lecie ordynariatu gorzowskiego w Szczecinie w kościołach Najśw. Serca Pana Jezusa i św. Jana Chrzciciela z udziałem bpa B. Kominka z Wrocławia, pozostałych biskupów z terenu Ziem Zachodnich i biskupów ordynariatu gorzowskiego.
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. inf. Karola Milika w Gorzowie Wlkp.
 
1966 - 1971
 
1966
05.11.
-
06.11.
-
Uroczystości Millenium w diecezji gorzowskiej w Szczecinie, Zielonej Górzei Międzyrzeczu.
W Zielonej Górze kazanie wygłosił kard. Karol Wojtyla.
Uroczystości główne Millenium Chrztu Polski przy katedrze gorzowskiej z udziałem Episkopatu Polski i około 70 tyś. wiernych. Kazanie wygłosił ks. kard. St. Wyszyński.
1967
18.03.
-
25.05.
-
Wizyta w diecezji i w Seminarium Duchownym w Paradyżu ks. Agostino Casaroliego - Podsekretarza Stanu do Najwyższych Spraw Kościoła.
Kongregacja Konsystorialna podniosła ordynariat gorzowski do rangi administracji apostolskiej zależnej bezpośrednio od Stolicy Świętej.
1968
09-13.IX.
-
Uroczystości jubileuszu dziesięciolecia posługi pasterskiej bpa W. Pluty w ordynariacie.gorzowskim .
1971
28.04.
23-24.06.
25.06.
Wizyta w Seminarium Duchownym w Paradyżu ks. kard. Franciszka Koniga - arcybiskupa Wiednia
126 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski w Gościkowie-Paradyżu
Obrady Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego w Gościkowie-Paradyżu.
| 1000 - 1949 | 1950 - 1960 | 1961 - 1971 | 1972 - 1985 | 1986 - 1997 |
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster