UDZIAŁ KARD. KAROLA WOJTYŁY
W WAŻNIEJSZYCH UROCZYSTOŚCIACH KOŚCIELNYCH
W ORDYNARIACIE I W DIECEZJI GORZOWSKIEJ
5.11.1966
Uroczystości millenijne w Zielonej Górze
 
6.11.1966
Uroczystości z okazji 1000- lecia Chrztu Polski
w katedrze gorzowskiej
 
23-24.06.1971
126 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski w Gościkowie-Paradyżu
 
25.06.1971
Obrady Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego w Gościkowie-
Paradyżu
 
27.09.1972
Święcenia biskupie ks. Pawła Sochy w katedrze gorzowskiej udzielone
przez ks. kard. Karola Wojtyłę.
 
 
06.11 1966
Uroczystości główne Millenium Chrztu Polski przy katedrze
gorzowskiej z udziałem Episkopatu Polski i około 70 tys.wiernych.
Kazanie wygłosił ks. kard. St. Wyszyński.
 
23-24.06.1971- 126 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski w Gościkowie-Paradyżu
25.06.1971 - Obrady Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego w Gościkowie-Paradyżu
 
27.09.1972
Gorzów - Katedra
1.
2.
Msza św. koncelebrowana w kaplicy biskupiej w Gorzowie
Święcenia biskupie ks. Pawła Sochy udzielone
przez ks. kard. Karola Wojtyłę.
W kazaniu Ks. Kardynał powiedział: „Wybór Ducha Świętego
uprzedza naszą świadomość, nasze rozeznanie.
W świadomości społecznej Kościoła gorzowskiego,
w świadomości waszego biskupa i pasterza, w świadomości
Episkopatu Polski, Ks. Prymasa, ten wybór ukształtował się
na ostatnim etapie. Ale o ileż wcześniej dokonał tego Duch
Święty i jakimi prowadził drogami naszego dzisiejszego elekta,
aż do chwili, kiedy stanie tutaj przy tym ołtarzu, ażebyśmy
włożyli na niego ręce, przekazując mu sukcesję biskupią.
I za to wszystko trzeba dziękować Duchowi Świętemu, który
sam powołuje biskupów, przez naszą posługę"...
 
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
 
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster