MĘCZENNICY MIĘDZYRZECCY

Wśród pięciu eremitów Benedykt i Jan byli mnichami (kamedułami), Mateusz i Izaak (rodzeństwo) nowicjuszami, a Krystyn sługą i kucharzem. Wszyscy ponieśli śmierć męczeńską
w nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. w eremie Święty Wojciech w pobliżu Międzyrzecza Wielkopolskiego. Trzej ostatni byli Polakami.
 
Powstanie eremu w pobliżu Międzyrzecza wiąże się z wizytą cesarza Ottona III w 1000 r. w Gnieźnie u grobu św. Wojciecha i jego rozmowami z Bolesławem Chrobrym na temat ewangelizacji pogan. Zadania tego podjął się krewny cesarza - Bruno z Kwerfurtu, pozyskując do współpracy jeszcze dwóch świątobliwych włoskich zakonników: Benedykta i Jana.
Jan i Benedykt przybyli w styczniu 1002 r. do Polski na miejsce, „gdzie piękny las nadawałby się na samotnię, na ziemi chrześcijańskiej w pobliżu pogan". Zgodnie z planami Ottona III i Bolesława Chrobrego erem miał spełniać następujące zadania: przyjmować i kształcić nowicjuszy pochodzących z miejscowej ludności, prowadzić życie pustelnicze i studia, a przede wszystkim prowadzić misje wśród pogańskich Słowian zachodnich bez stosowania przemocy.
 
Śmierć cesarza Ottona III (23 stycznia 1002 r.) spowodowała poważne trudności w realizacji misji ewangelizacyjnej. Doszło do konfliktu zbrojnego między Bolesławem Chrobrym a cesarzem Henrykiem II. Bruno z Kwerfurtu, który uzyskał papieskie zezwolenie na prowadzenie misji, nie mógł dotrzeć do Polski.
 
Tragiczna noc. W okresie oczekiwania przez Braci na wiadomości od Brunona z Kwerfurtu, dnia 10 listopada 1003 r. erem został napadnięty uzbrojonych ludzi księcia. Zrabowali wszystko, co się dalo, nawet naczynia i szaty liturgiczne, mnichów zamordowali, a dla zatarcia śladów podpalili kościół i uciekli. Ogień jednak zgasł, kościół i cele pustelników ocalały, a napastników szybko ujęto. Ich relacje o zamordowanych eremitach świadczą o świadomym, odważnym i godnym zachowaniu się Braci w obliczu śmierci. Dlatego papież Jan XVIII po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przebiegu wydarzeń bez wahania kazał ich zaliczyć w poczet świętych męczenników i cześć im oddawać".
Najstarsza inskrypcja nagrobna w Katedrze Gnieźnieńskiej interpretowana przez prof. Barbarę Kurbis z Poznania pozwala przyjąć, że pierwszy biskup gnieźnieński Radzym - Gaudenty sprowadził śmiertelne szczątki trzech pierwszych polskich męczenników i złożył je w pobliżu relikwii św. Wojciecha., skąd uwiózł je Brzetysław, książę czeski (1038 r) do Pragi do kościoła św. Wita.
 
Klasztor w Świętym Wojciechu przetrwał walki Henryka II z Bolesławem Chrobrym i korzystał z niego prawdopodobnie św. Bruno z Kwerfurtu w ramach swoich wypraw do Szwecji, a później do Jadźwingów, gdzie poniósł śmierć 14 lutego 1009 r. Prawdopodobnie korzystał z klasztoru także św. Andrzej Świerad, który wraz z Benedyktem podejmował apostołowanie na Słowiańszczyźnie. Trudno stwierdzić kiedy klasztor zlikwidowano. Jedni mówią, że przez Pomorzan w 1027 r. (ks. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji Poznańskiej, Poznań 1959-64, t. II, s. 755), a inni, że za czasów Mieszka II, gdy nastąpił nawrót pogaństwa w Polsce.
 
Kult Pięciu Braci Męczenników rozwijał się do czasu reformacji w diecezji lubuskiej i gnieźnieńskiej, a szczególnie w Czechach, gdzie znajdowały się relikwie świętych. Jan Długosz nie znając dzieła św. Brunona z Kwerfurtu: „Żywot Pięciu Braci", na podstawie opisu Damianiego i Kosmasa utrwalił na szereg wieków legendę o tzw. Męczennikach Kazimierskich. Po utworzeniu Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej w dniu 15 sierpnia 1945 r., ks. administrator dr Edmund Nowicki wydał dekret ustanawiający Pięciu Braci Międzyrzeckich patronami drugorzędnymi Administracji. Kult Pięciu Braci Męczenników Międzyrzeckich rozwija się obecnie w parafii św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, gdzie znajduje się ołtarz poświęcony ich czci oraz ich relikwie. W Gorzowie Wlkp. budowany jest kościół parafialny pod wezw. Świętych Pięciu Braci Męczenników Międzyrzeckich. W planach jest budowa kościoła w nowej dzielnicy Międzyrzecza, którego patronami mają być Święci Męczennicy Międzyrzeccy.
 
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
 
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster