BISKUP WILHELM PLUTA (1910 -1986)
ORDYNARIUSZ GORZOWSKI
1958 - 1986
Biskup WILHELM PLUTA urodził się 9 stycznia 1910 r. w Kołchowicach koło Katowic jako syn Piotra i Agnieszki z d. Szewczyk.
W 1923 r. podjął naukę w Zreformowanym Gimnazjum Klasycznym w Katowicach, w którym zdał maturę w maju 1929 r.
Od roku 1929 do 1934 przygotowywał się do kapłaństwa w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, studiując na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stopień magistra uzyskał w roku 1935.
Święcenia kapłańskie otrzymal 24 czerwca 194 r. w katedrze katowickiej z rąk biskupa pomocniczego Teofila Bromboszcza.
Od 1934 r. do 1939 był katechetą w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Bielsku Śląskim.
Był kolejno wikariuszem i proboszczem w różnych parafiach diecezji katowickiej.
W 1947 r. obronił pracę doktorską na Wydzuiale Teologicznym UJ w Krakowie.
W latach 1951 - 54 był rektorem Studium Teologiczno-Pastoralnego dla Księży Neoprezbiterów.
4 lipca 1958 r. został mianowany biskupem Administratorem Diecezji Gorzowskiej.
,,Nigdy nie mogłoby się to zdarzyć Czcigodny Bracie, byśmy zapomnieli o owym wspaniałym dniu, o czwartym lipca, w którym przed dwudziestu pięciu laty zostaliśmy obaj włączeni do Grona Apostołów i równocześnie przeznaczeni do różnorakiej posługi biskupiej pośród duchowieństwa i wiernego ludu Ojczyzny Naszej.
 
Z rozrzewnieniem wspominając teraz razem z Tobą te początki naszego Biskupstwa, radośnie gratulujemy Ci tych wszystkich cnót i działań biskupich, które w tym długim okresie czasu, w Tobie Prześwietny Pasterzu Gorzowski, - tak wyraźnie zajaśniały. Bo zaiste niezbadane są drogi Pana, który cudownie uzdalnia i prowadzi swych wybranych, by ludziom nieśli jak najobfitsze owoce zbawienia i łaski".
 
(z listu Jana Pawła II
do bpa W. Pluty - 30 VI 1983 r).
W Seminarium w Paradyżu
 
7 września 1958 r. przyjął sakrę biskupia w katedrze gorzowskiej z rąk Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.
Brał udział w pierwszej i trzeciej części Soboru Watykańskiego II.
Był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Małżeństwa i Rodziny, członkiem Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego oraz ds. Duchowieństwa.
TELEGRAM OD OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
po śmierci bpa Wilhelma Pluty
(fragment)
,, Odszedł do Boga Ksiądz Biskup Wilhelm PLUTA. Jego nagła i po ludzku nieprzewidziana śmierć napełniła nasze serca smutkiem i żałobą, ale bardziej jeszcze nadzieją pełną nieśmiertelności. Był bowiem śp. zmarły Pasterz czlowiekiem Bożym, pełnym tego ducha, którego Chrystus dał Apostołom, oddanym modlitwie, medytacji i studium - to też bylo dla niego źródłem natchnienia i niezwykłej gorliwości w pełnieniu posługi wobec powierzonego mu Ludu Bożego.
 
Podziwialiśmy jego mądrość, dobroć i oddanie Kościolowi. Za wszystko, co uczynił dla diecezji gorzowskiej, której byl pierwszym Ordynariuszem, a także dla całych Ziem Północnych i Zachodnich i dla Kościoła w Ojczyźnie jesteśmy serdecznie wdzięczni Bogu i Jemu.
 
Niech mi będzie również wolno wspomnieć śp. Biskupa WILHELMA jako mojego przyjaciela. Zostaliśmy powolani do biskupstwa w tym samym czasie i łączyła nas niejedna wspólna praca, w tym także uczestnictwo w Soborze Watykańskim II. (...)"
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
 
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster