Diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne
w Gościkowie - Paradyżu
66-203 Jordanowo
tel. (068) 81-10-24
 
2 października 1947 r. administrator apostolski ks. E. Nowicki powierzył
księżom Misjonarzom św. Wincentego a Paulo kierowanie Seminarium Duchownym
w Gorzowie Wlkp.
Otwarcia Seminarium dokonał kardynał August Hlond w uroczystość Chrystusa
Króla 26 października 1947 r.
 
W latach pięćdziesiątych wielka ilość powołań i brak odpowiedniego lokalu
w Gorzowie sprawiły, że ks. wikariusz kapitulny Z. Szelążek po długich staraniach
uzyskał od władz państwowych zgodę na przejęcie od salezjanów obiektów pocyster-
skiego klasztoru w Gościkowie-Paradyżu. W ten sposób od września 1952 r. zaczął funkcjonować Wydział Filozoficzny Seminarium Duchownego w Gościkowie-
Paradyżu dla alumnów od I do III roku studiów.
 
W 1961 r. powołano do służby wojskowej znaczną część kleryków.
W lipcu 1961 r. - uzasadnijąc małą ilością alumnów - władze państwowe przemocą
przejęły budynki seminaryjne w Gorzowie przy ul. Warszawskiej. Profesorowie
i alumni musieli przenieść się do Gościkowa-Paradyża.
 
W latach 1964 do 1971 prowadzone były gruntowne remonty kościoła i gmachu seminaryjnego. Wzmocnione zostały fundamenty pod wieżą kościoła,, przemalowano
ołtarz główny, założono w domu seminaryjnym instalację centralnego ogrzewania.
 
W 1975 r. na prośbę wizytatora Księży Misjonarzy, bp W. Pluta przekazał
kierownictwo Seminarium księżom diecezjalnym. W latach 1987-89 na
polecenie bpa J. Michalika wykorzystano poddasza budując tam aulę i mieszkania
dla alumnów.
 
Obecnie Seminarium w Gościkowie-Paradyżu przygotowuje się do kapłaństwa
około 140 alumnów. Do pracy naukowej Seminarium dysponuje bogatą
w czasopisma czytelnią, liczącą ponad 50 tysięcy woluminów biblioteką i archiwum
ze zbiorem około 1300 starodruków i wielu rękopisów. Alumni korzystają z kościoła seminaryjnego,w którym znajduje się słynąca łaskami Matka Boża Paradyska.
 
 
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
 
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster