STATYSTYKA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ

Powierzchnia 10.805 km2
Mieszkańców 1.036.900
Dekanatów 27
Parafii 249
Biskupów 3
Kapłanów diecezjalnych 506
Kapłanów zakonnych 101
Kapłanów z innych diecezji 13
Alumnów 134
Sióstr zakonnych 316
Kościołów parafialnych i filialnych 705
Kaplic filialnych 135
Innych kaplic 104
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster