1950 - 1955
1950
 
29.10.
-
Ustanowienie Sądu Duchownego Administracji Apostolskiej dekretem l.dz. 7374/50 30.10. - Otwarcie prac Sądu Duchownego w rezydencji ks. Administratora, przy ul.30 Stycznia 1, w Gorzowie Wlkp.
1951
26.01.
27.01.
08.02.
-
15.04.
-
29.06.
-
lipiec
Usunięcie przez władze państwowe administratora E. Nowickiego z Gorzowa Wlkp.
Rada Konsultorów wybrała wikariuszem kapitulnym Administracji ks. Tadeusza Załuczkowskiego.
Ks. Prymas kard. S. Wyszyński mianował ks. T. Załuczkowskiego wikariuszem generalnym arcybiskupa Gniezna i Warszawy „pro territorio Ordinariatus Gorzoviensis" (dla terytorium ordynariatu gorzowskiego).
Ks. inf. T. Załuczkowski, w oparciu o dekret Prymasa Polski z dnia 3 marca 1951 r. ustanawia stałych proboszczów polskich w parafiach ordynariatu gorzowskiego.
Pierwsze święcenia kapłańskie wychowanków Wyższego Seminarium Duchownego. Święceń udzielał abp Walenty Dymek z Poznania.
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński dokonał wizytacji pasterskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
1952
19.02.
-
12.05.
-
06.10.
-
29.10.
01.12..
-
Zmarł w Gorzowie Wlkp. ks. administrator Tadeusz Załuczkowski. Grono konsultorów wybrało nowego wikariusza kapitulnego - ks. prał. Zygmunta Szelążka.
Ks. Prymas kard. S. Wyszyński mianował ks. prał. Zygmunta Szelążka wikariuszem generalnym arcybiskupa Gniezna i Warszawy „dla terytorium Ordynariatu Gorzowskiego".
Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Seminarium Duchownym Wydział Filozoficzny w Gościkowie-Paradyżu.
Utworzony został w Kurii Biskupiej Wydział Nauki Katolickiej
Poświęcenie Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
1953
11.09.
-
26.09.
Nominacja ks. dra Gerarda Dogiela C.M. na rektora Wyższego Seminarium Duchownego Wydział Filozoficzny w Gościkowie Paradyżu.
Aresztowanie Prymasa Polski - kard. Stefana Wyszyńskiego.
1954
21.09.
Konsekracja ks. Teodora Benscha i ks. Edmunda Nowickiego w kaplicy arcybiskupów w Poznaniu przez abpa Walentego Dymka i współkonsekratorów: bpa Franciszka Jedwabskiego i bpa Lucjana Bernackiego.
1955
14.01.
Przeniesienie siedziby Sądu Duchownego na ul. Koniawską 51 w Gorzowie Wlkp.
 
1956-1960
 
1956
lipiec
-
-
-
26.08.
28.10.
06.12.
-
15.12.
16.12.
Księża ordynariatu gorzowskiego zgromadzeni na kursie duszpasterskim w Gorzowie wystosowali do władz państwowych memoriał, w którym domagali się wypuszczenia ks. kard. St. Wyszyńskiego na wolność i umożliwienie mu pełnienia funkcji. Równocześnie to samo gremium wysłało list do Księdza Prymasa St.Wyszyńskiego z wyrazami czci i oddania.
Odnowienie Ślubów Narodu Polskiego Matce Bożej Jasnogórskiej.
Zwolnienie z aresztu ks. kard. St. Wyszyńskiego.
Objęcie rządów w ordynariacie gorzowskim przez ks. bpa dra Teodora Benscha w osobie swojego pełnomocnika i wikariusza generalnego dra Władysława Sygnatowicza.
Przyjazd bpa Teodora Benscha do Rokitna i Gorzowa Wlkp.
Ingres do katedry gorzowskiej bpa Teodora Benscha.
1957
Pod nazwą ,,Gorzowskie Wiadomości Kocielne'' wznowiony został urzędowy organ Kurii gorzowskiej, wydawany od 1 września 1945 do czerwca 1952 r. pod tytułem: ,,Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej".
05.02.
-
02.09.
29.11-
01.12
25.12.
W drodze do Koszalina na spotkanie z władzami wojewódzkim bp Teodor uległ wypadkowi samochodowemu doznając złamania prawej ręki. Pobyt w szpitalu do 13.04.
Rozpoczęcie działalności Instytutu Katechetycznego w Rokitnie.
Wizyty ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Szczecinie, Stargardzie i w Gorzowie Wlkp.
-
Podczas kazania w kościele Królowej Korony Polskiej w Szczecinie bp T.Bensch doznał zawału serca.
1958
07.01.
07.01-
06.09
11.01.
Śmierć bpa Teodora Benscha.
Funkcję administratora kapitulnego ordynariatu gorzowskiego pełni ks. prał Józef Michalski.
-
Pogrzeb bpa Teodora Benscha i złożenie ciała w krypcie katedry gorzowskiej.
04.07.
-
06.09.
07.09.
16.11.
Papież Pius XII mianował ks. prał. Wilhelma Plutę biskupem tytularnym Leptismagnae. Objął rządy jako wikariusz generalny arcybiskupa Gniezna i Warszawy dla terytorium ordynariatu gorzowskiego.
Przyjazd bpa Wilhelma Pluty do Gorzowa Wlkp..
Konsekracja bpa Wilhelma Pluty w katedrze gorzowskiej przez kard. Stefana Wyszyńskiego.
Konsekracja bpa Jerzego Stroby w katedrze gorzowskiej przez kard. Stefana Wyszyńskiego.
1960
05.06.
-
07.07.
-
-
-
Święcenia biskupie ks.Ignacego Jeża w katedrze Gorzowskiej, udzielane przez kard. Stefana Wyszyńskiego.
Decyzją władz miejskich budynki Seminarium Gorzowskiego przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. zostały przeznaczone na mieszkania dla ludności miasta, a alumnów z Wydziału Teologicznego przeniesiono do Gościkowa-Paradyża, gdzie od 1952 r. studiowali młodsi alumni Wydziału Filozoficznego.
| 1000 - 1949 | 1950 - 1960 | 1961 - 1971 | 1972 - 1985 | 1986 - 1997 |
 
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
 
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster