1972 - 1985
 
1972
28.06.
-
-
-
Papież Paweł VI ustanowił na Ziemiach Zachodnich nowe diecezje powstałe z dotychczasowej administracji apostolskiej gorzowskiej, ustanawiając bullą "Episcoporum Polonia Coetus" diecezje: gorzowską z siedzibą w Gorzowie Wlkp., koszalińsko-kołobrzeską z siedzibą w Koszalinie i szczecińsko -kamieńską z siedzibą w Szczecinie.
26-27.X.
Uroczystość jubileuszu XXV-lecia istnienia Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego.
1973
27.11.
Paweł VI bullą „Cathedralia Collegia" ustanowił kapitułę katedralną w Gorzowie Wlkp.
26.12.
Święcenia biskupie ks. Pawła Sochy w katedrze gorzowskiej udzielone przez kard. Karola Wojtyłę.
1975
04.09.
Zarząd Seminarium Diecezjalnego w Gościkowie Paradyżu przejęli księża diecezjalni z rąk Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.
1978
04.09.
Dwa turnusy kursu duszpasterskiego poświęcone pracy bpa W. Pluty podczas dwudziestu lat kierowania diecezją.
Jubileusz 20-lecia sakry biskupiej bpa W. Pluty
1980
31.08.
IX-XII
Powstanie i organizowanie się NSZZ ,,Solidarność"
1981
12/13
XII
Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.
1982
31.08.
-
-
grudzień
Manifestacja pod katedrą przeciwko stanowi wojennemu zorganizowana przez podziemna ,,Solidarności" z udziałem kilkunastu tysięcy osób, zakończono brutalną akcja milicji, która przerodziła się w wielogodzinne zamieszki na terenie Gorzowa.
 
Powołanie Diecezjalnego Komitetu Pomocy, którego celem bylo niesienie wsparcia duchowego i materialnego osobom aresztowanym i represjonowanym z powodów politycznych.
1985
24.06
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa bpa W. Pluty -
| 1000 - 1949 | 1950 - 1960 | 1961 - 1971 | 1972 - 1985 | 1986 - 1997 |
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster