BISKUP POMOCNICZY

PAWEŁ SOCHA

DOKTOR TEOLOGII

 
Bp Paweł Socha
urodził się 10 stycznia 1935 r. w Wojsławicach, pod Radomiem, w diec. sandomierskiej (obecnie radomskiej).
 
Święcenia kapłańskie otrzymał w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu z rąk ks. abpa Eugeniusza Baziaka 22 maja 1958 r.
 
Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym - teologię fundamentalną.
 
Od 1962 r. pracował w Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu jako wykładowca teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, religioznawstwa i ekumenizmu.
 
16 listopada 1973 r. Ojciec Święty Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym bpa W. Pluty.
 
Święcenia biskupie otrzymał w katedrze gorzowskiej z rąk kard. Karola Wojtyły 26 grudnia 1973 r.
 
Posługa w Kościele powszechnym. Od 1982 r. pełni funkcję dyrektora krajowego Unii Apostolskiej Kleru i co trzy lata bierze udział w międzynarodowych sesjach dyrektorów krajowych. Od 1985 r. należy do Międzynarodowego zarządu Unii Apostolskiej Kleru i uczestniczy w posiedzeniach tej rady. W 1990 r., jako delegat Konferencji Episkopatu Polski, brał udział w VIII Synodzie Biskupów w Rzymie, który obradował na temat formacji kapłańskiej.
Posługa w Kościele w Polsce. Pracował kolejno w różnych komisjach Episkopatu Polski jako członek: Komisji Episkopatu Justitia et Pax (1975-1978); Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego (1980-1989), Komisji Episkopatu ds. Ateizmu (1980-1989).. Pracował jako przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa ( 1980-96), jako członek Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych (1975-1980 i od 1989); Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego (1978)/. Obecnie pracuje jako członek Komisji Duchowieństwa i Komisji ds. Emigracji. Jako dyrektor krajowy Unii Apostolskiej Kleru redaguje od 1983 r. czasopismo "Notitiae Unionis Apostolicae" (ukazało się do czerwca 1995 r. 33 numery). Jako przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa, a obecnie jako jej członek, redaguje pismo tej Komisji pt. "Dobry Pasterz" (ukazało się dotychczas 19 zeszytów). Od 1994 r. prowadzi wykłady z teologii duchowości w Seminarium Duchownym w Legnicy.
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
 
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster