BISKUP POMOCNICZY

EDWARD DAJCZAK

LICENCJAT TEOLOGII

Ks. bp Edward Dajczak
 
urodził się 16 lutego 1949 r. w Świebodzinie w rodzinie Michała i Zofii Kusiak. Szkołę podstawową ukończył w Smardzewie.
 
W latach 1963-69 uczęszczał do Technikum Elektro-Mechanicznego w Gorzowie, uzyskując świadectwo dojrzałości.
 
We wrześniu 1969 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.
 
Święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. W. Pluty przyjął 15 czerwca 1975 r. w katedrze gorzowskiej.
 
Po święceniach ks. bp E. Dajczak pracował jako wikariusz w parafiach : Kargowa (lipiec 1975), Kostrzyn n/O (1975-78), Zielona Góra - Najśw. Zbawiciela (1978-85).
 
Od września 1985 r. podjął pracę w Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. w charakterze dyrektora Diecezjalnego Duszpasterstwa Charytatywnego. Funkcję tę pełnił do września 1988 r.
 
Od marca 1989 r. został członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. W okresie od grudnia 1986 r. do sierpnia 1988 r. pełnił funkcję sekretarza biskupa diecezjalnego.
 
Dekretem biskupa diecezjalnego Józefa Michalika (z dnia 2.01.1987), po uprzednim wyborze, został członkiem Rady Kapłańskiej oraz Rady Księży Konsultorów.
Bp Edward Dajczak ukończył studia w Instytucie Teologii Apostolstwa w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując w 1988 r. licencjat z teologii na podstawie pracy pt. "Życie Boże w człowieku fundamentem apostolskiego działania w świetle wypowiedzi biskupa Wilhelma Pluty". Po licencjacie rozpoczął studia doktoranckie w ATK.
 
Od roku akademickiego 1988/89 do nominacji rektorskiej biskup E. Dajczak pełnił funkcję ojca duchownego.
15 grudnia 1989 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej. W komunikacie o nominacji ówczesny ordynariusz J. Michalik napisał między innymi: "Radujemy się wszyscy z faktu, że diecezja otrzymuje nowego biskupa, na którego szczerze czekaliśmy. Wierzymy, że Duch Święty, namaszczając swą sakramentalną mocą tego Wybrańca, uczyni jeszcze skuteczniejszą jego posługę duszpasterską, jego wierność Kościołowi, jego ufność modlitewną i wrażliwość na ludzi"
 
Konsekracji udzielił mu Ojciec Św. w Rzymie w dniu 6 stycznia 1990 r.
 
Od 12 stycznia 1991 do 12 stycznia 1996 r. bp Edward Dajczak pełnił funkcję rektora Gorzowskiego, a później Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.
 
Od września 1996 r. pełni funkcje rektora filii Wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Gorzowie Wlkp. i Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej.
 
Ks. Bp Rektor jest wykładowcą teologii pastoralnej w Seminarium, a w Gorzowskiej Sekcji Papieskiego Fakultetu Teologicznego prowadzi wykłady z teologii modlitwy. Od 1992 jest przewodniczącym zespołu redakcyjnego "Studiów Paradyskich". Wydał drukiem artykuły o tematyce teologicznej, charytatywnej, duchowej, powołaniowej w "Studiach Paradyskich", "Gorzowskich Wiadomościach Kościelnych", "Ecclesiastica", "Liście". Wygłosił wiele konferencji ascetycznych, powołaniowych, duszpasterskich w Seminarium, w diecezji, poza diecezją. Przeprowadził kilka serii rekolekcji w seminariach w Polsce, dla kapłanów i grup kościelnych. Wygłosił także wiele wykładów chrystologicznych, eklezjologicznych i ascetycznych w Radiu Gorzów.
 
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
 
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster