BISKUP DIECEZJALNY

ADAM DYCZKOWSKI

DOKTOR FILOZOFII PRZYRODY

Biskup Adam Dyczkowski  
Po ukończeniu seminarium we Wrocławiu, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa B. Kominka 23 czerwca 1957 r.
 
Studiował filozofię przyrody w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 
Był profesorem filozofii w Seminarium Wrocławskim i duszpasterzem akademickim.
 
Otrzymał nominację na biskupa pomocniczego 21 września 1978 r., a konsekrowany został 26 listopada 1978 r.
 
Mianowany biskupem pomocniczym w Legnicy 25 marca
1992 r.
 
17 lipca 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 
19 lipca 1993 r. bp Adam Dyczkowski przejął kierowanie diecezją. Ingres do katedry gorzowskiej odbył się 5 września , a do konkatedry w Zielonej Górze - 12 września 1993 r.
 
Posługa w Kościele Zielonogórsko-Gorzowskim
 
Na szczególną uwagę zasługują: zorganizowanie 12 - 14 maja
1994 r. I Diecezjalnego Kongresu Rodziny pod hasłem "Rodzina Bogiem silna, kraj silny rodziną". Kongres odbywał się równocześnie w trzech ośrodkach: Gorzowie, Głogowie i Zielonej Górze. Rok Rodziny był okazją do rozbudowania na teren całej diecezji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Biskup A. Dyczkowski zainicjował Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży /22 VII 1994 r/, Akcję Katolicką /27 XI 1994 r./ i wiele innych działań dla rozbudzenia świadomości kościelnej świeckich i ich odpowiedzialności za chrześcijańskie oblicze działalności kulturalnej, społecznej i politycznej katolików.
Bp Adam Dyczkowski opiera swoją pracę na 48-letnim dorobku swoich poprzedników. Dlatego zabiegał o nadanie szczególnie uroczystego charakteru uroczystościom 50-lecia Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. Uroczystości te odbyły się w Gorzowie Wlkp, 20 sierpnia 1995 r. z udziałem ks. Prym. J. Glempa, kard. H. Gulbinowicza i biskupów metropolii szczecińsko-kamieńskiej i sąsiednich diecezji i wielotysięcznej rzeszy wiernych.
 
Hierarchia
Statystyka
Kalendarium
Instytucje
Dekanaty
Męczennicy
Sanktuaria
Menu
 
Seminarium
Zakony
W diecezji
Biskup
W Gorzowie
Listy
Papież
Webmaster