III wizyta w Polsce 
8 - 14 czerwca 1987
Warszawa
Lublin
Tarnów
Kraków
Szczecin
Papiez Jan Pawel II
Gdynia
Gdańsk
Częstochowa
Łódź
Warszawa