III wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
WARSZAWA
Papież Jan Paweł II
,, Do końca ich umiłował '' 
K a l e n d a r i u m
13- 14 czerwca 1987 roku 
13.06.1987
- Kościół Świętego Krzyża.
Spotkanie z przedstawicielami środowisk
twórczych. Przemówienie Jana Pawła II:
,,Trzeba, abyście trwali i pomagali trwać innym''. 
,,<Nie samym chlebem żyje człowiek> (Mt 4,4). Chociaż zdajemy sobie sprawę, jak doniosłe są sprawy chleba, jak wiele od nich zależy w życiu człej ludzkości i wszystkich narodów - w życiu poszczególnych osób i rodzin - to przecież przekonuja nas te słowa Chrystusa: <nie samym chlebem>. Nie samym.
Człowiek - to inny jeszcze wymiar potrzeb i inny wymiar możliwości. Jego byt okresla wewnętrzny stosunek do prawdy, dobra i piękna.(...)''
 
 14.06.1987
 
- Rezydencja Prymasów Polski. Spotkanie z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Przemówienie Papieża: ,,Staliście się wielkim głosem przestrzegającym ludzkość''.
 
,,(...) Wiele było spotkań z waszymi pobratymcami w różnych krajach świata. Niezapomniana zostanie dla mnie wizyta sprzed roku przeszłego, po wielu, wielu stuleciach pierwsza w rzymskiej Synagodze. To spotkanie w Polsce jest dla mnie szczegolnie drogie, szczególnie wymowne i myślę, że będzie też szczególnie owocne. Pomoże i mnie, i całemu Kościołowi jeszcze bardziej uświadomić sobie to, co nas łączy (...) w porządku Bożego przymierza. I to, co nas łączy w świecie współczesnym, wobec tych wielkich zadań, jakie ten świat stawia przed wami i przed Kościołem w dziedzinie sprawiedliwości i pokoju między narodami, zgodnie z waszym słowem biblijnym: <Shalom>''.
- Kościół św. Stanisława Kostki. Modlitwa w kościele i u grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Spotkanie z rodziną zamordowanego kapłana.
 
- Kościół Świętego Krzyża.
Msza św. radiowa dla chorych, podczas której odtworzono z taśmy homilię
papieską: ,,Chrystus idzie <w pośrodku nas>''. 
 
,,(...) Jak przychodzi Bóg? Na to własnie daje odpowiedź sam Chrystus w rozmowie z Nikodemem: Bóg przychodzi, gdyż jest Miłością. Przychodzi jako Miłość''.
 
,,<Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba>.
Idzie pośród ulic.
Idzie w znaku białej hostii niesionej w monstrancji.
Idzie poprzez serca. Poprzez sumienia.
Czy jesteście prawdziwie Ludem, zjednoczonym jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego?
Czy jesteśmy Jego Ludem?!
 
- Kościół ojców bazylianów przy
ul. Miodowej. Modlitwa.
CIĄG DALSZY
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster