II wizyta w Polsce
16 - 23 czerwca 1983
Warszawa
Niepokalanów
Częstochowa
Pożnań
Katowice
Wrocław
Góra św. Anny
Kraków