II wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
WARSZAWA
,, Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!"
K a l e n d a r i u m
16 - 18 czerwca 1983
 
16.06.1983
- Lotnisko Okęcie. Powitanie.
Przemówienie Ojca Św. ,,Ojczyzna
jest naszą Matką ziemską''.
 
- Bazylika Archikatedralna.
Msza św. i homilia Ojca Św.
: ,,Pozwólmy ogarnąć się Tajemnicy Odkupienia''.
 
- Kościół Jezuitów. Spotkanie z zakonnicami. Słowo Ojca Św :
,,Uczynił mi wielkie rzeczy''.
 
17.06.1983
- Belweder. Przemówienie
gen. Wojciecha Jaruzelskiego.
Przemówienie Ojca Św.:
,,Uwierzyć w siłę dialogu''.
 
- Kościół oo. Kapucynów.
Modlitwa.
 
- Rezydencja Prymasów Polski -
spotkanie ekumeniczne.
Przemówienie Ojca Św.: ,,Wciąż
jeszcze wierzymy inaczej, ale przecież
nie w Innego''.
 
- Rezydencja Prymasów Polski -
spotkanie z delegacją KUL-u.
Słowo Ojca Św.: ,,Niech Katolicki Uniwersytet Lubelski przysparza
Polsce ludzi mądrych i mężnych.
 
- Stadion Dziesięciolecia.
Msza św. pontyfikalna i homilia
papieska:
,,Moralne zwycięstwo Narodu''.
 
,,Pragnienie zwyciestwa, szlachetnego zwyciestwa, zwycięstwa okupionego
trudem i krzyżem, zwycięstwa
odnoszonego nawet poprzez klęski -
należy do chrzecijańskiego programu
życia człowieka. Również i życia
Narodu''.
 
Słowo po Mszy św.: ,,W jedności
z Kościołem Powszechnym".
 
18.06.1983
 
- Pawiak. Odwiedzenie byłego
więzienia na Pawiaku oraz terenu
byłego getta żydowskiego.
Przed pomnikiem Bohaterów Getta
Papież oddał hołd zamęczonym
Żydom.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster