Spis materiałów
służących do opracowania stron papieskich.
 
Lp.
Tytuł
Autor
 
1 L'OSERVATORE ROMANO
8-14 czerwca 1987
Cita' del Vaticano
2 L'OSERVATORE ROMANO
1 - 9 czerwca 1987
Cita' del Vaticano
3 L'OSERVATORE ROMANO Nr 8 (135) 191 Cita' del Vaticano
4 Jan Paweł II Adam Bujak
5 Stefan Kardynał Wyszyński
Karol Kardynał Wojtyła Spotkania w RFN
Mirosław Nikodem
Rafiński
6 Giovanni Paolo II A Ivrea E Nel Canavese Priuli & Verlucca, Editori
Diocesi Di Ivrea
7 Wytrwajcie w miłości i nadzieji Andrzej Hartliński
Bożysław Walczak
8 Herbarz Miast Polskich Andrzej Plewako
Józef Wanag
9 Jan Paul II en Pologne Dominique LE CORRE
Abbé Marc Sobotka
10 Wikary Niegowici Ksiądz Karol Wojtyła Ks.Jarosław Cielecki
11 Na Spotkanie Człowieka Jan Paweł II w fotografii
Ryszarda Rzepeckiego
Wstęp ks. prof.dr
Alfons Skowronek
12 Papież Jan Paweł II - Biografia Tad Szulc
13 Wierna Obecność Maryi Bp.Paweł Socha
14 IV Pielgrzymka Jana Pawła II Ada i Zdzisław Szubowie
15 Najchętniej Grał na Bramce Ks.Mieczysław Maliński
16 Jesteś nieśmiertelna Ojczyzno ukochana Polsko moja! M.Urszula Ledóchowska
17 Bardzo Pragnę Przybyć do Was Ks.dr Ireneusz Skubiś
18 Do Końca Ich Umiłował ks.Stanisław Dziwisz,
ks.Józef Kowalczyk,
ks.Tadeusz Rakoczy
19 ETHOS Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II
KUL - Lublin Nr 21/22 1993
Zespół Redacyjny
20 I Viaggi Apostolici Di Giovanni Paolo II ks.Mieczysław Maliński
21 Mit dem Papst durch Polen Helmut Holzapfel
22 Gaude Mater Polonia Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy
Kraków ul. M. Kopernika 8
 
Menu
1979
1983
1983
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła