II wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
KATOWICE
,, Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!"
K a l e n d a r i u m
20 czerwca 1983
20.06.1983
 
- Lotnisko w Muchowcu. Msza św.
i homilia Jana Pawła II: ,,Matko sprawiedliwości i miłości społecznej!''
 
,,(...) Praca posiada swoją zasadniczą
wartość dlatego, że jest spełniana
przez człowieka. Na tym opiera się teź godność pracy, która winna być
uszanowana bez względu na to,
jaką pracę człowiek wykonuje.
Ważne jest to, że wykonuje ją człowiek. Wykonując jakąkolwiek pracę, wyciska
na niej znamię osoby: obrazu
i podobieństwa Boga samego. Ważne
jest także to, że człowiek wykonuje
pracę dla kogoś, dla drugich.
 
(...) Praca jest powinnością człowieka: zarówno wobec Boga, jak też wobec
ludzi, zarówno wobec własnej rodziny,
jak też wobec narodu - społeczeństwa,
do którego należy''.
 
- Katedra - spotkanie z inwalidami.
Słowo Ojca Św.: ,,Niech w Waszym
trudnym życiu zwycięża Chrystus''.
 
,,(...) cierpienie na to jest dane
człowiekowi, ażeby Bóg szczególnie
mógł w życiu ludzkim zwyciężać.On sam.
Ten Bóg, który stał się człowiekiem
i umarł na krzyżu i zwyciężył przez krzyż. Zwycięża również przez każdy ludzki
krzyż. Ja Wam życzę, aby w życiu każdego
z Was zwyciężył Chrystus - ukrzyżowany
Bóg.
 
(...) Przyjmijcie również moją prośbę
o modlitwę, bo zawsze z największym
zaufaniem i z największą nadzieją
zwracam się o modlitwę do ludzi
cierpiących. Bo przez nich Bóg zwycięża!''
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster