II wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
GÓRA ŚW. ANNY
,, Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!"
K a l e n d a r i u m
21 czerwca 1983
21. 06.1983
 
- Przylot helikopterem na Góre Świętej Anny.
 
- Plac przy sanktuarium
Św. Anny.
Uroczyste nieszpory maryjne, podczas
których papiez Jan Paweł II wygłosił
kazanie.
 
,,(...) Podczas pierwszych moich
papieskich odwiedzin podążałem na
Jasną Górę szlakiem naszych
najstarszych patronów, świętego
Wojciecha i świętego Stanisława -
szlakiem prowadzącym
przez Gniezno i Kraków. Okoliczności tegorocznej pielgrzymki sprawiają, że podążam na Jasną Górę szlakiem naszej współczesności, szlakiem XX stulecia.
Szlak ten prowadzi poprzez męczeństwo Maksymiliana Marii Kolbego, którego
czcimy w pierwszym roku po kanonizacji dokonanej w Rzymie, na jego ziemi
ojczystej, przede wszystkim w Niepokalanowie. Ten szlak
współczesności prowadzi na Jasną Górę również od świeżej jeszcze mogiły
wielkiego Prymasa Polski Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, który maryjne dziedzictwo Ojca Maksymiliana
przeniósł w druga połowę bieżącego
stulecia i mocno związał z Jasną Górą.
Jednakże ten szlak współczesności -
jakże wymowny i przejmujący - domaga
się koniecznie dopełnienia. Trzeba
sięgnąć do początku owego sześćsetlecia, które w roku ubiegłym i bieżącym
gromadzi nas wokół Jasnej Góry.
Początek ten zaś znajduje się właśnie
tutaj: na Śląsku, na Piastowskim Śląsku.
 
- Koronacja Cudownego Obrazu NMP Opolskiej.
 
,,(...) Na Górze Świętej Anny (ta) centralna prawda dziejów zbawienia uwydatnia się w sposób szczególny: <niewiasta>, która zrodziła Syna Bożego, znajduje się, wraz z tym Synem, w objęciach swojej własnej matki: świętej Anny - tak jak widac na tej figurze...
 
- Sanktuarium Świetej Anny. Modlitwa.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster