II wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
NIEPOKALANÓW
,, Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!"
K a l e n d a r i u m
19 czerwca 1983
18.06.1983
 
- Niepokalanów - Bazylika.
Słowo Ojca Świętego: ,,Kielich Zbawienia
wezmę i Imienia Pańskiego wzywać będę''.
 
- Błonia przyklasztorne. Msza św. ku
czci św. Maksymiliana i homilia Papieża:
,,Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj''
 
,,(...) W dniu 10 października ubiegłego
roku dane mi było wynieść na ołtarze
Kościoła Powszechnego świętego
Maksymiliana Marię Kolbego, syna
polskiej ziemi. (...)
(...) można stwierdzić, że Maksymilian
Kolbe przez swoją śmierć w obozie
koncentracyjnym,w bunkrze głodowym,
potwierdził w jakiś szczególnie wymowny
sposób dramat ludzkości dwudziestego
stulecia. Jednakże motywem głębszym
i właściwym wydaje się to, że w tym
kapłanie - męczenniku w jakiś szczególny
sposób przejrzysta stała się centralna
prawda Ewangelii: prawda o potędze
miłości''. (...)
 
,,(...) Ta właśnie prawda Ewangelii stała
się szczególnie przejrzysta poprzez czyn oświęcimski Ojca Maksymiliana Kolbego
Można powiedzieć, że najdoskonalszy
wzór, jaki pozostawił nam Odkupiciel świata, został w tym czynie podjęty z całkowitym heroizmem, a równocześnie
z jakąś ogromną prostotą''  
,,(...) Rzeczywistością męczeńskiej
smierci zawsze jest męka - ale tajemnicą tej śmierci jest, że od męki większy jest Bóg''.
 
,,(...) Powstała kiedyś w średniowieczu
legenda świętego Stanisława. Nasze
czasy, nasz wiek, nie stworzą legendy świętego Maksymiliana. Wystarczająco mocna jest wymowa samych faktów, świadectwo życia i męczeństwa''. (...)
 
,,Co to znaczy, że miłoć jest potężniejsza
niż śmierć? To znaczy także: Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj''.
 
,,Niepokalanów: wielki warsztat
franciszkańskiego apostolstwa.
Niepokalanów: gdzie w stałym
posłuszeństwie duchowi Prawdy
na wzór Niepokalanej człowiek tworzył
siebie dzień po dniu tak, aby święty
przerósł człowieka, nie tylko na miarę
życia i apostolstwa, ale także na miarę
męczeńskiej śmierci <za brata>''.
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster