II wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
WROCŁAW
,, Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!"
K a l e n d a r i u m
21 czerwca 1983
 
21. 06.1983
- Hipodrom. Msza św. i homilia
papieska: ,,Błogosławieni,którzy
łakną i pragną sprawiedliwości''.
- Koronacja figury Matki Boskiej
Śnieżnej.
 
,,Cały Naród polski musi żyć we
wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie
opiera się na prawdzie. Owszem,
cały Naród polski musi odzyskać
to zaufanie w najszerszym kręgu
swej społecznej egzystencji. Jest to
sprawa zupełnie podstawowa''.
 
,,(...) Istnieje nierozerwalna więź
między prawdą i miłością a całą ludzką
moralnością i kulturą. Można z całą
pewnością stwierdzić, że tylko w tym powiązaniu wzajemnym człowiek
może prawdziwie żyć jako człowiek
i rozwijać się jako człowiek.
 
Jest (...) w całej Polsce wielu ludzi,
ogromnie wielu ludzi, którzy łakna
i pragną sprawiedliwosci. Myślę tutaj
o ludziach ciężkiej, codziennej pracy (...)
 
(...) To łaknienie i pragnienie sprawiedliwości ujawniło się
w sposób szczególny w ciągu ostatnich
lat. Pragnę bardzo, jako pasterz
Kościoła, a zarazem jako syn mojego
Narodu, potwierdzić to łaknienie i pragnienie, które płynie ze zdrowych pokładów ducha polskiego: z poczucia godności ludzkiej pracy, z miłości
Ojczyzny oraz z solidarności, czyli
z poczucia wspólnego dobra. (...)
 
Temu, co jest słusznym łaknieniem i pragnieniem sprawiedliwości w życiu
naszego Narodu, trzeba odpowiedzieć
w taki sposób, ażeby cały Naród
odzyskał wzajemne zaufanie. Nie można
tego zaniedbać, bo jak mówi nasz poeta: <Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy - Obowiązek>, obowiązujący <Ojczyznę
dla człowieka> i <człowieka dla
Ojczyzny>.
 
- Archikatedra. Przemówienie Ojca Św.
do księży i zakonników:,,Świadectwo Ewangelii na Dolnym Śląsku. Jesteście wyrazem radykalizmu ewangelicznego''.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster