II wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
KRAKÓW
,, Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!"
K a l e n d a r i u m
21- 23 czerwca 1983
21.06.1983
 
- Rezydencja Arcybiskupów
Krakowskich.
Rozmowa Ojca Świętego z młodzieżą.
 
22.06.1983
 
- Aula Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Przyznanie
Ojcu Św. doktoratu honoris
causa. Przemówienie Jana
Pawła II: ,,Szczęśliwa fundacja
królów polskich''.
 
,,Pierwszy raz wszedłem w mury
Collegium Maius jako
dziesiecioletniuczeń szkoły
podstawowej, aby uczestniczyć
w promocji doktorskiej
mojego starszego brata, absolwenta
Wydziału lekarskiego UJ''.
 
- Błonia krakowskie. Msza św. beatyfikacyjna i homilia Ojca
Świętego: ,,Wezwani do zwycięstwa
mocą wiary, nadziei i miłości''.
Do grona błogosławionych Kościoła
włączeni zostali: o. Rafał Kalinowski
i br. Albert Chmielowski.
 
- Kuria Arcybiskupia. Spotkanie z przedstawicielami Papieskiej
Akademii Teologicznej. Przemówienie
Ojca Św.: ,,Obecność prastarej
teologicznej uczelni w środowisku uniwersyteckim Krakowa.
 
- Cmentarz Rakowicki. Modlitwa
Jana Pawła II przy grobie swoich
rodziców.
 
- Mistrzejowice - Nowa Huta.
Konsekracja kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
Msza św. i homilia papieska:,,Wkładam
w Wasze ręce Chrystusową
Ewangelię pracy''.
 
- Katedra na Wawelu. Synod
Prowincjalny Metropolii Krakowskiej. Przemówienie Papieża: ,,Dopełniajcie
mojej radości''.
 
- Wawel. Spotkanie z gen. Wojciechem
Jaruzelskim. Rozmowa ,,w cztery oczy''.
 
- Rezydencja Arcybiskupów
Krakowskich.
Spotkanie Ojca Św. z młodzieżą.
 
23.06.1983
 
- Rezydencja Arcybiskupów
Krakowskich. Msza św.
z udziałem duchowieństwa i kolegów
gimnazjalnych Papieża.
Słowo Jana Pawła II po Mszy św.:
,,Codziennie pamiętam o Was
w modlitwie''
 
- Spotkanie z alumnami: ,,Seminarium
Krakowskie przygotowało mnie do kapłaństwa''.
 
- Zakopane - Dolina Chochołowska.
Prywatne spotkanie z Lechem Wałęsą
i jego rodziną.
 
,,(...) mogłem w dniu dzisiejszym spojrzeć
z bliska na Tatry i odetchnąć powietrzem
mej mlodości''.
 
- Lotnisko w Balicach. Pożegnalne
przemówienie Papieża: ,,Dobro na
ziemi polskiej potężniejsze od zła''.
 
,,(...)Pragnę bardzo, by stopniowo
pokonane zostały piętrzące się trudnosci,
by Polacy mogli budować owocnie swoje
dziś i jutro.Naród bowiem (...) musi żyć i rozwijać się o własnych siłach''.
 
,,Pragnę i życzę mojej Ojczyźnie, by
w polską pracę wprowadzona była cała ewangelia pracy, zarówno ta, która zabezpiecza człowieka i jego godność i prawa, jak i ta, która zobowiązuje,
która jest sprawą sumienia i poczucia odpowiedzialnoci. Prawa bowiem
i obowiązki sa ściśle ze sobą powiązane''.
 
,,(...) życzę, aby raz jeszcze, pod opieką
Pani Jasnogórskiej, dobro okazało się na ziemi polskiej potężniejsze od zła -
i odniosło zwycięstwo.
 
- Odlot do Rzymu.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster