II wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
POZNAŃ
,, Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! "
K a l e n d a r i u m
20 czerwca 1983
 
 
20.06.1983
- Łęgi Dębińskie. Msza św.
beatyfikacyjna i homilia Ojca Św.:
,,Będę błogosławił Pana po wieczne
czasy''.
 
- Beatyfikacja matki Urszuli
Ledóchowskiej.
 
,,(...) Do chwały błogosławionych
zostaje wyniesiona córka znanego
polskiego rodu. Lipnica Murowana
(w diecezji tarnowskiej), gdzie
rodzina Ledóchowskich miała swój
dom - to ta sama miejscowość,
z której pochodził w XV wieku
błogosławiony Szymon z Lipnicy.
Rodzona siostra Matki Urszuli -
Maria Teresa Ledóchowska, znana powszechnie jako ,,matka Czarnej
Afryki", zalożycielka Klawerianek,
została przed kilku laty beatyfikowana
przez Pawła VI. Powołaniem Urszuli
była młodzież i jej wychowanie .(...)
 
- Katedra. Słowo Ojca Św.: Oddaję
hołd Chrystusowi, który żyje i działa
w Was i przez Was''. Spotkanie z duchowieństwem Wielkopolski.
 
,,Proszę, abyście zawsze byli godni
tej czci, którą nas, kapłanów, obdarza
sam Chrystus. Żebyście byli Mu
bezgranicznie wdzięczni za dar
kapłaństwa i żebyście tę wdzięczność
spłacali całym swoim życiem''.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster