II wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
CZĘSTOCHOWA
,, Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!"
K a l e n d a r i u m
18 - 19 czerwca 1983
 
 
18.06.1983
- Katedra - spotkanie z chorymi.
Słowo Ojca Św.: ,,Przygotujcie moją
duszę do wejścia na Jasną Górę''.
 
- Jasna Góra - spotkanie z Diecezją
Szczecińsko - Kamieńską. Przemówienie
Jana Pawła II: ,,Moc świadectwa''.
 
- Apel Jasnogórski z młodzieżą:
,,Maryjo, Królowo Polski, jestem przy
Tobie,
pamiętam, czuwam!''.
 
19.06.1983
- Kaplica Cudownego Obrazu.
Przemówienie Ojca Św. do paulinów:
,,Sześć wieków waszego powołania i
służby w tym sanktuarium''.
 
- Msza św. jubileuszowa (600 - lecie
Jasnej Góry). Homilia papieska:
,,Tyś chlubą naszego Narodu''. Słowo
Papieża na ,,Anioł Pański'': ,,Prawda
i dobro w naszej ojczystej wspólnocie''. Koronacja czterech słynacych łaskami obrazów Matki Bożej. Przemówienie
Papieża: ,,Uczestnictwo Maryi
w królowaniu Jej Syna''.
,,(...) Iluż w ciągu tych sześciu wieków
przeszło przez jasnogórskie
sanktuarium pielgrzymów? Iluż tutaj się nawróciło, przechodząc od złego
do dobrego użycia swojej wolności?
Iluż odzyskało prawdziwą godność przybranych Synów Bożych?
Jak wiele o tym mogłaby powiedzieć
kaplica jasnogórskiego obrazu?
Jak wiele mogłyby powiedzieć
konfesjonały całej bazyliki? Ile mogłaby powiedzieć Droga Krzyżowa na wałach? - Olbrzymi rozdział w historii ludzkich
dusz!
 
- Konferencja Plenarna Episkopatu
Polski. Przemówienie Jana Pawła II: ,,Jedność Konferencji Episkopatu
wsparciem dla każdego biskupa''.
 
,,(...) Dziękuję za cały trud organizacyjny włożony w przygotowanie tej pielgrzymki. Nade wszystko dziękuję za przygotowanie duszpasterskie. To przygotowanie
wyrażało się w następującym haśle:
<Dar życia, dar godnego życia, dar
życia nadprzyrodzonego''.
 
- Apel Jasnogórski. Słowo Ojca Świętego:
,,Matko mojego Narodu, dziękuję Ci, że
mogłem przybyć tutaj jako pielgrzym''.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster