III wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
WARSZAWA - ciąg dalszy
Papież Jan Paweł II
,, Do końca ich umiłował '' 
K a l e n d a r i u m
13- 14 czerwca 1987 roku 
 
14.06.1987
- Plac Defilad. Msza św. Zakończenie 
Kongresu Eucharystycznego.
Beatyfikacja  bpa Michała Kozala. Homilia Ojca Świętego: ,,Jego miłość <do końca> pozostaje po stronie człowieka''.  
 
,,(...) Dlaczego Bóg, który umiłował - a w świecie człowieka - dał Syna swego Jednorodzonego? Dlaczego Syn Boży stał
się człowiekiem, jednym z nas?
Dlatego, ażeby w całym wszechświecie stworzonym z Miłości Ktoś wreszcie odpowiedział taka samą miłością. Aby
Ktoś wreszcie wypełnił swoim żcyciem
i śmiercią owe wezwanie <będziesz miłował... z całego serca i ze wszystkich sił>.
Aby Ktoś wreszcie...umiłował do końca:
Boga w świecie. Boga w ludziach - i ludzi
w Bogu.
To jest właśnie Ewangel8ia - i to jest Eucharystia. Wpisuje sie ona w dzieje człowieka - i w dzieje wszechświata, przeobrażając stworzenie w <kosmos>.
Chaos - w kosmos".
 
,,(...) Wiemy, że w naszym stuleciu narasta opór i sprzeciw wobec Tego, który <tak umiłował świat> - opóer i sprzeciw az do negacji Boga. Do ateizmu jako programu.
Ale to wszystki nie jest w stanie w niczym zmienic faktu Chrystusa. Faktu Eucharystii. Jakkolwiek Bóg - Ojciec, Syn i Duch Świety byłby odrzucany przez ludzi''.
 
,,(...) Ulegając tej miłości, którą Chrystus
<do końca umiłował> tych, którzy byli <na świecie>; wszystkich, przyjmujecie za swoje to ewangeliczne polecenie, jakie otrzymali pierwsi Apostołowie: ,,Idźcie... i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego> (Mt 28,19).
<Idźcie> - stańcie się sługami słowa Bożej prawdy, szafarzami Bożych tajemnic, pionierami ewangelizacji''.
 
- Procesja eucharystyczna ulicami Warszawy z placu Defilad na plac Zamkowy. 
 
- Siedziba Konferencji Episkopatu Polski na Woli. Spotkanie z Konferencją Episkopatu Polski. Przemówienie: Papieża: ,,Wobec wyzwania ideologii dialektycznego 
materializmu'', w którym zarysował najważniejsze zadania stojące przed Kościołem w Polsce. 
 
- Okęcie. Pożegnalne przemówienie papieża Jana Pawła II: ,,Cztery prawa warunkujące postęp''.
 
,,Są to: prawo do prawdy - prawo do wolności - prawo do sprawiedliwości - prawo do miłości.
Każde z nich odpowiada dogłębnie naturze człowieka i godności ludzkiej osoby. Każde z nich warunkuje prawdziwy postep, nie tylko osobowy, ale i społeczny. I nie tylko duchowy, ale także materialny. Również poste ekonomiczny''.
 
  - Odlot do Rzymu.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster