III wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
CZĘSTOCHOWA
Papież Jan Paweł II
,, Do końca ich umiłował '' 
K a l e n d a r i u m
12 - 13 czerwca 1987 roku 
 
Jasna Gora. Msza sw. w kaplicy Cudownego obrazu
Jasnogorskie Seminarium.
Przemowienie pozegnalne. Jasnogorskie Seminarium
12.06.1987
- Jasna Góra. Przemówienie
podczas Apelu  Jasnogórskiego:
,,O zwycięską nadzieję proszę dla
moich Rodaków'' .
13.06.1987
  - Jasna Góra. Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu.  Homilia papieska:  ,,Trudny dar wolności''  
,,Dar wolności. Trudny dar wolnosci
człowieka, który sprawia, że wciąż
bytujemy pomiędzy dobrem a złem.
Pomiędzy zbawieniem a odrzuceniem. Wolność wszakże może przerodzić się
w swawolę. A swawola - jak wiemy
również z naszych własnych dziejów
- może omamić człowieka pozorem
<złotej wolności>.
Co krok jestesmy świadkami, jak wolność staje się zaczynem różnorodnych
<niewoli> człowieka, ludzi, społeczeństw. Niewola pychy i niewola chciwości,
i niewola zmysłowości, i niewola zazdrości, niewola lenistwa... i niewola egoizmu, nienawiści...Człowiek nie może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość.
 
- Przemówienie pożegnalne.
,,Niech Jasnogórskie Sanktuarium dopomoże Papieżowi w trosce o Kościół ,
o Lud Boży, o wszystkich wierzących,
tam gdzie wierzyć i wyznawać wiarę jest najtrudniej.
 
,,Trzeba, żebyście razem z papieżem,
który jest waszym rodakiem, mieli
w oczach i sercach wszystkie te wymiary zmagania się Kościoła w świeicie współczesnym o wolność dzieci Bożych. Zmagania nie tylko z programami,
z ideologiami, systemami, które są
wrogie religii, ale także i ze słabością człowieka,ze słabością, która się na różne sposoby przejawia. Przeciez to nie
ideologie, nie ustroje, nie systemy, tylko człowiek dał początek grzechowi, temu,
który toczysię w ciągu całych dziejów.
To człowiek uległ tej szatańskiej iluzji,
że sam może być jako Bóg, sam może decydować o dobrem i złem, i on tylko jest jedyną i ostateczną miarą tego wszystkiego, co należy do świata, w którym żyje, do stworzenia''.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster