III wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
LUBLIN
Papież Jan Paweł II
,, Do końca ich umiłował '' 
K a l e n d a r i u m
9 czerwca 1987 roku 
 
9.06.1987
- Majdanek odwiedziny byłego 
obozu koncentracyjnego . Przemówienie Ojca Św.: ,,Niech to będzie memento dla 
wszystkich pokoleń, że człowieknie może stać się dla człowieka katem, że musi pozostać dla człowieka bratem''. 
 
- Katedra. Modlitwa przed Najśw.
Sakramentem i obrazem Matki 
Boskiej Płaczącej. 
 
- Aula Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Przemówienie Papieża:
,,Jakie są perspektywy tego
pokolenia?''. Poświęcenie kamienia 
węgielnego pod budowę kolegium 
uniwersyteckiego im. Jana Pawła II.s
 
- Dziedziniec uniwersytecki
Spotkanie ze studentami i profesorami 
KUL. Liturgia Słowa. Homilia: 
,,Jeżeli służysz Prawdzie, służysz
wolności, wyzwalaniu człowieka i Narodu''.
 
,,Uniwersytet Lubelski powstal i istnieje pod hasłem <Deo et Patriae>. Słowa te mówią o służbie. O służbie Bogu i Kościołowi oraz Narodowi i Ojczyźnie''.
 
- Dzielnica Czuby - dzielnica Lublina. Msza św. kongresowa połączona ze święceniami kapłańskimi 46 diakonów. Homilia papieska: ,,Służyć Bogu - służyć ludziom''. 
 
Czyż nie są <światłem i soląziemi> ci wierzący, którzy we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w środowisku pracy starają się wprowadzać w czyn zasady Ewangelii, sprawiedliwości, solidarności?''
 
,,Waszym zadaniem, drodzy neoprezbiterzy, będzie współpraca ze świeckimi w poczuciu odpowiedzialności za Kościół, za chrześcijański kształt polskiego życia. Trzeba świeckich darzyć zaufaniem. Maja oni, jak uczy Sobór Watykański II, swoje miejsce i zadanie w wykonywaniu potrójnej misji Chrystuisa w Kościeloe. Jest w nich wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia.''
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster