III wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
ŁÓDŻ
Papież Jan Paweł II
,, Do końca ich umiłował '' 
K a l e n d a r i u m
13 czerwca 1987 roku 
 
13.06.1987
- Lotnisko aeroklubu. Msza św.
podczas której 1600 dzieci przystąpiło do
I Komunii św. Homilia Ojca Św. poświęcona sprawie autokatechizacji.
 
,,(...) Katecheza to także zbiorowy
obowiązek całego Kościoła. Kościoła katechizowanego i katechizującego.
(...) Toteż katecheza winna obejmować zarówno dzieci i młodzież, jak i duszpasterzy, nauczycieli religii, seminarzystów i osoby sposobiące się do życia zakonnego, zarówno rodziców przekazujących wiarę swym dzieciom, jak
i ludzi apostołujących we własnym środowisku''.
 
- Katedra. Spotkanie z przedstawicielami łódzkiej inteligencji, światem kultury i nauki. Improwizowane przemówienie Papieża: ,,Wdzięczny jestem za Waszą obecność w
społeczeństwie''.
 
- Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego ,,Uniontex''. Przemówienie Papieża do włókniarek: ,,Powołanie, na które składa się dom, rodzina, małżeństwo, dzieci i praca''. 
 
,,(...) Nauka społeczna Kościoła przede wszystkim wysuwa żądanie, aby było w pełni docenione jako praca to wszystko, co kobieta czyni w domu, cała działalność matki iwycho- wawczyni. To jest wielka praca. I ta wielka praca nie może byc społecznie deprecjono- wana, musi być dowartościowywana, jeśli społeczeństwo nie ma działać na własną szkodę.
Z kolei zaś - praca zawodowa kobiet musi
być traktowana wszędzie i zawsze z wyraźnym odniesieniem do tego, co wynika
z powołania kobiety jako żony i matki w rodzinie.
(...) Niekiedy patrzy się na jej pracę zawo- dową jako na awans społeczny, a oddanie się bez reszty sprawom rodziny i wychowania dzieci bywa uważane za rezygnację z rozwoju własnej osobowości, za jakieś zacofanie.
(...) Jednakże prawdziwy awans kobiety domaga sie od społeczeństwa szczególnego uznania dla zadań macierzyńskich i rodzinnych, ponieważ są
one wartością nadrzędną wobec wszystkich innych zadań i zawodów publicznych. (...)
Nade wszystko powinna byc uszanowana podstawowa więź istniejąca pomiędzy pracą
i rodziną, owo <pierwotne i niezbywalne znaczenie pracy dla domu i wychowania dzieci>.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster