III wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
SZCZECIN
Papież Jan Paweł II
,, Do końca ich umiłował '' 
K a l e n d a r i u m
11 czerwca 1987 roku 
 
11.06.1987
- Jasne Błonia. Msza św. dla rodzin. 
Homilia Ojca Św.: ,,Praca nad pracą 
w odniesieniu do praw i wymagań życia
rodzinnego''.
 
Koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej. 
 
,,(...)Wypada pamiętać, że natura i posłannictwo rodziny stanowi najbardziej odpowiedzialną służbę społeczną, a zatem rodziny maja prawo do takich warunków bytowych, które by im gwarantowały odpowiadający ich godności poziom życia i właściwy rozwój. Chodzi tutaj o słuszne wynagrodzenie za pracę. Chodzi o dach nad głową, o mieszkanie (...)'""
 
Poświęcenie kamienia węgielnego 
seminarium diecezji szczecińsko -
kamieńskiej.
 
- Katedra. Spotkanie z klerykami, kapłanami, zakonnikami i zakonnicami. Homilia Papieża: ,,Otwórzcie się na Prawdę, by nieść światu nadzieję''.
 
,,Chrystus był ubogi. Nie można autentycznie głosić Ewangelii ubogim, nie zachowując właściwego dla swego powołania ubóstwa. Dzisiaj się wiele mówi o kategoriach <być> i <mieć>. Od nas wszystkich, kapłanów Jezusa Chrystusa oczekuje się, abyśmy <byli> wierni wobec wzoru, jaki nam zostawił. Abyśmy więc byli <dla drugich>. A jeżeli <mamy>, żebyśmy także <mieli dla drugich>.Tym bardziej, że jeśli mamy - to mamy <od drugich>.Dzisiaj - bardziej niż kiedykolwiek - cały Kościół żyje <z jałmużny>, od najuboższych misji w Afryce, aż do rozbudowanych nowocześnie uczelni i Kurii, ze Stolica Apostolską włącznie.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster