III wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
KRAKÓW
Papież Jan Paweł II
,, Do końca ich umiłował '' 
K a l e n d a r i u m
10 - 11 czerwca 1987 roku 
 
10.06.1987
- Krakowskie Błonie. Spotkanie z 
mieszkańcami Krakowa.
Liturgia Słowa. Homilia Ojca Św.:
,,Ku wolności wyswobodził nas Chrystus''.
 
,,(...) Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud... Niech nam pomaga zachować Twoje królestwo w życiu osobistym i rodzinnym, w życiu narodowym, społecznym, państwowym.
Chroń nas przed egoizmem indywidualnym, rodzinnym, społecznym. Nie pozwól, żeby mocniejszy gardził słabszym. Broń nas przed nienawiścią i uprzedzeniem wobec ludzi innych przekonań. Naucz nas zwalczać zło, ale widzieć brata w człowieku, który źle postepuje i nie odbierac mu prawa do nawrócenia. Naucz każdego z nas dostrzegać własne winy, byśmy nie zacyznali dzieła odnowy od wyjmowania źdżbła z oka brata.
Naucz nas widzieć dobro wszędzie tam, gdzie ono jest; natchnij nas zapałem do ochraniania go, wspierania i bronienia z odwagą''.
 
- Katedra na Wawelu. Msza św. i homilia papieska: ,,Wymowa wawelskiego krzyża''. 
 
- Siedziba arcybiskupów krakowskich. Spotkanie ,,przy otwartym oknie'' z 
młodzieżą zgromadzoną przed rezydencją. Improwizowane przemówienie: ,,Eucharystia jest sakramentem <siły przebicia>''. 
 
11.06.1987
- Cmentarz Rakowicki. Papież
Jan Paweł II przy grobie swoich rodziców.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źódła
Webmaster