III wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
GDYNIA
Papież Jan Paweł II
,, Do końca ich umiłował '' 
K a l e n d a r i u m
11 czerwca 1987 roku 
 
11.06.1987
- Skwer Kościuszki. Msza św.
Liturgia Słowa. Przemówienie
Ojca Św. do ludzi morza: ,,Świat nie
zapomni, że słowo <Solidarność>
zostało wypowiedziane tu w nowy 
sposób''. 
 
,,Powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarnośc również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela - i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się <bardziej ludzkie>, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwościa i miłością''.
 
,, Człowiek współczesnej cywilizacji zagrożony jest chorobą powierzchowności, niebezpieczeństwem spłycenia. Trzeba pracowac nad odzyskanie głębi - tej głębi, która właściwa jest istocie ludzkiej"".
 
- Siedziba biskupia w Oliwie.
Spotkanie Papieża z laureatem
Pokojowej Nagrody Nobla Lechem 
Wałęsą wraz z małżonką i ośmiorgiem 
dzieci.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źódła
Webmaster