Ojciec Święty JAN PAWEŁ II
261 następca św. Piotra
opowiada o swoim życiu
 
Parafia w Niegowici
(1948/1949)
iedy powróciłem do Krakowa, znalazłem w Kurii Metropolitalnej pierwszy ,,przydział pracy'' - tzw. ,,aplikatę''. (...) Pamiętam, że w pewnym momencie, gdy przekraczałem granice parafii w Niegowici, uklęknšłem i ucałowałem ziemię. Nauczyłem się tego gestu chyba od św. Jana Marii Vianneya.
 
tak rozpoczęła się moja praca duszpasterska na pierwszej parafii. Trwała ona tylko rok, a była wypełniona zwyczajnymi obowišzkami wikariuszai katechety. (...)
Ks. pral. Kazmierz Bruzdala, ks. Karol Wojtyla i ks. Franciszek Bruzdala wsód parafian

Stary kościól w Niegowici
Wśród parafianek
Fotografie ze zbiorów archiwum parafialnego w Niegowici

Szkoła podstawowa w Nieznanowi - cach,
w której uczył
ks. Karol Wojtyła
Nowy ko¶ciół parafialny w Niegowici
Dzwonnica w Niegowici
(fot. Jan Kulma)

| WADOWICE | KRAKÓW - 1 | RZYM | NIEGOWICI | KRAKÓW-2 | INAUGURACJA |

| PIELGRZYM | ZAMACH | PACJENTKANONIZACJE | ENCYKLIKI | STRONA GŁÓWNA ||