XII Światowe Dni Młodzieży
PARYŻ '97
23.08.1997 - 24.08.1997
MSZA ŚWIĘTA
NA HIPODROMIE LONGCHAMPS

,,Jako następca św. Piotra wzywam Was, bycie postawili pytanie:

Panie, gdzie mieszkasz?
,,Człowiek przychodzi na wiat, rośnie, dijrzewa, odkrywa swoje powolanie i rozwija swoją osobowość w ciągu lat swojej aktywności. Później zbliża się do momentu, kiedy musi opuścić ten świat. Im dłuższe jest jego życie, tym bardziej odczuwa swoją kruchość i stawia sobie pytanie, co jest poza granicą śmierci. Stąd wynika pytanie, które stawia się Temu, który zwyciężył śmierć: Panie, gdzie mieszkasz, pomóż nam odnaleźć prawdziwy sens naszego życia".
WATYKAN
KAI
KALENDARIUM
WIZYT w POLSCE
DIECEZJA
BIOGRAFIA
GORZÓW WLKP.
ŒWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY
,PragnęWas zaprosić na kolejny Światowy Dzień Młodzieży, który - jak Pan Bóg pozwoli - przeżywać będziemy w jubileuszowym roku 2000 w Rzymie, u grobów apostołów Piotra i Pawła''.
Kalendarium wizyt w Polsce
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster