XII Światowe Dni Młodzieży
PARYŻ '97
23.08.1997 - 24.08.1997

23.08.97

Co najmniej milion młodych ludzi
zgromadziło się na rozległym
paryskim hipodromie i wokół
niego, aby wziąć udział
w sobotnim wieczornym
spotkaniu z Ojcem Świętym i po
nocnym czuwaniu uczestniczyć
we Mszy św. w niedzielę rano.
W czasie wieczornewgo
nabożeństwa Papież ochrzcił 10
neokatechumenów
z 5 kontynentów i udzielił
im sakramentu bierzmowania.
Podczas niedzielnej Mszy
w. przystąpili do I Komunii.
Hipodrom z otaczającym go
obszarem został zamieniony
przez architektów w ,,wirtualna
katedrę" w kształcie rzymskiej
bazyilki św. Piotra, w której
światła reflektorów wyznaczały
prezbiterium, chór, nawę
i przedsionek.

Kiedy zapadła noc młodzież zapaliła około miliona świec.

Na XII Światowe Dni Młodzieży
do Paryża udało sie
kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi z Polski

,Kto kocha, nie liczy zysków i strat, nie szuka korzyci. Działa w ukryciu i bezinteresownie na rzecz braci, uznając, że każdy człowiek, kimkolwiek jest, ma nieskończoną wartość. W Chrystusie nie ma ludzi gorszych i lepszych. Są tylko członkowie jednego ciała, którzy pragną wzajemnie swojego szczęścia i chcą budować otwarty świat na wszystkich. Okazując troske o innych i uczestnicząc aktywnie w życiu społecznym, dajemy wiadectwo bliźniemu, że chcemy mu pomóc, aby mógł stać sie sobą i ofiarować to, co ma najlepszego, z korzyścią dla niego samego i dla dobra całej ludzkiej wspónoty. Braterstwo wypiera przemoc, a służba pokusę panowania" (Jan Paweł II do młodych - 21.08.97).

WATYKAN
KAI
KALENDARIUM
WIZYT w POLSCE
DIECEZJA
BIOGRAFIA
GORZÓW WLKP.
ŒWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY
Kalendarium wizyt w Polsce
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster