IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
BIELSKO - BIAŁA
Odwiedziny diecezji bielsko - żywieckiej
K a l e n d a r i u m
22 maja 1995
 
22 maja 1995
 
- Spotkanie z władzami miasta i poświecenie tablicy upamiętniającej przedwczesną śmierć Edmunda Wojtyły, lekarza zmarłego z Bielsku
w wieku 26 lat - starszego brata
Jana Pawła II.
 
- Spotkanie z prezydentem Lechem Wałęsą i premierem Józefem
Oleksym.
 
- Kościół Serca Pana Jezusa. Adoracja Najświętszego Sakramentu
 
- Plac przed dworcem PKS. Spotkanie z wiernymi.
 
- Przejazd ,,papamobilem'' z Bielska do Żywca.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster