IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
część druga
WADOWICE
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście !"
K a l e n d a r i u m
14 sierpnia 1995
14.08.1995
- Kościół św. Piotra Apostoła. Spontaniczne spotkanie z chorymi
i ich opiekunami. Msza św., podczas
której Papież wygłosił homilię:
,,Świątynia Boga dla ludzi'' i poświęcił
nowo wybudowany kościół.
 
,,(...) Wyrażam wdzięczność wszystkim,
którzy wespół z waszym duszpasterzem,
ks. Michałem Pioskiem przykładali
rekę do tego dzieła. Nowy kośsciół
wpisuje się w panoramę starych
Wadowic od strony Skawy - pierwszych wzniesień Beskidu - wpisuje sie zaś
nie tylko obok dawnej świątyni
parafialnej, ale także obok kościoła
ojców karmelitów, gdzie na początku
tego stulecia przeorem był
błogosławiony Rafał Kalinowski,
na którego kanonizację oczekujemy
jeszcze w tym roku w Rzymie''.
 
- Przemówienie przed końcowym błogosławieństwem: ,,To, co serce każe
mi powiedzieć''.
 
,,(...) pragnę raz jeszcze pozdrowic to
miasto moje rodzinne. Pragnę wspomnieć wszystkich jego zmarłych mieszkańców,
którzy nieopodal spoczywają na cmentarzu. Pragnę pozdrowić wszystkich, którzy
dzisiaj są jego mieszkańcami. Bogu jestem wdzięczny za to, że mogłem dziś znowu ucałować próg starego wadowickiego kościoła i brzeg chrzcielnicy. Wdzięczny
jestem Bogu za to, że mogłem
w Wadowicach konsekrować nową
świątynie pod wezwaniem św. Piotra.''.
 
- Spotkanie przy obiedzie z kolegami
i koleżankami ze szkolnej ławy.
,,(...) Nie mogę (..) zapomnieć, że wśród naszych kolegów w wadowickiej szkole
i w wadowickim gimnazjum byli wyznawcy religii Mojżeszowej, których tutaj
wśród nas nie ma. Nie ma także starej synagogi, która znajdowała się obok gimnazjum.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
¬ródła
Webmaster