IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
część druga
KRAKÓW
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście !"
K a l e n d a r i u m
13 - 16 sierpnia 1995
13.08.1995
- Lotnisko w Balicach. Powitanie.
 
- Cmentarz Rakowicki. Modlitwa
papieża Jana Pawła II przy grobie
swoich rodziców.
 
- Prokocim. Polsko - Amerykański
Instytut Pediatrii Akademii Medycznej
w Krakowie. Spotkanie z chorymi dziećmi
i personelem medycznym. Poświęcenie
Centrum Ambulatoryjnego Leczenia
Dzieci. Przemówienie Papieża: ,,Znak solidarności i sanktuarium cierpienia''.
 
,,(...) Cierpienie człowieka, cierpienie
ludzi, którego nie da się uniknąć, przyjęte
w duchu wiary, jest źródłem mocy dla cierpiącego i dla innych i jest źródłem
mocy Kościoła, dla jego zbawczego posłannictwa. Dlatego tak bardzo sobie
cenię każde spotkanie z ludźmi chorymi
i cierpiącymi.
 
(...) Ja wiem, drogie dzieci, że wy i wasi rodzice, pragnęlibyście mnie przyjąć w waszych domach, w kościele, w szkole,
może na boisku, przy dobrym zdrowiu
i pełnej sprawności.
 
(...) Modlę się o zdrowy blask waszych
oczu, o radosny uśmiech, o szczęście...."
 
- List od prezydenta Stanów
Zjednoczonych George'a Busha.
 
- Katedra na Wawelu. Modlitwa.
 
- Dom Jana Długosza. Poświęcenie
nowej siedziby Papieskiej Akademii Teologicznej. Przemówienie
Papieża: ,,Dzień, na który czekałem''
 
- Wizyta w Wyższym Seminarium
Duchownym Archidiecezji Krakowskiej
 
- Rynek Główny. Msza św. i beatyfikacja
sługi Bożej Anieli Salawy. Homilia
papieska: ,,Próby i zwycięstwa wiary
naszego czasu''.
 
,,(....) Spotkania Światowego Dnia
Młodszieży miały poprzednio miejsce
w Rzymie i w Buenos Aires, a ostatnio
w Santiago de Compostela w Hiszpanii.
Jeśli organizatorzy poprosili tym razem
o Jasną Gorę, to stało się tak
w następstwie wydarzeń r. 1989.
Ten rok stanowi nowe wyzwanie dla
naszego starego kontynentu.''
 
- Przemówienie przed końcowym
błogosławieństwem: ,,Przeszłość
wskazuje drogę ku przyszłości''.
 
,,(...) Jest to dla mnie ogromna radość,
że mogłem dzisiaj w Krakowie wynieść
do chwały błogosławionych Anielę Salawę.
Ile razy modliłem się przy jej relikwiach,
jak głęboko zapadły mi w pamięć, w serce
te słowa: <Panie! Żyję, bo każesz, umrę,
kiedy zechcesz, zbaw mnie, bo możesz>.
boko zapadły mi w pamięć, w serce
te słowa: <Panie! Żyję, bo każesz, umrę,
kiedy zechcesz, zbaw mnie, bo możesz>.
 
- Bazylika oo. franciszkanów - modlitwa
przy grobowcu bł. Anieli Salawy.
 
Spotkanie z rodzinami dwóch polskich
misjonarzy zamordowanych w Peru.
 
- Kuria metropolitalna. Kolacja w
towarzystwie dawnych studentów z duszpasterstwa akademickiego w Krakowie, tworzących tzw. ,,Środowisko''.
 
- Wieczorne spotkanie z wiernymi przy ,,otwartym oknie''
 
14.08.1995
 
Kościół Serca Pana Jezusa.
Błogosławieństwo i przemówienie
skierowane do sióstr sercanek.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
¬ródła
Webmaster