IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
część druga
CZĘSTOCHOWA
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście !"
K a l e n d a r i u m
14 - 16 sierpnia 1991
VI
Światowy
Dzień
Młodzieży
14.08.1995
Jasna Góra. Przemówienie powitalne
do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży: ,,Cel naszego pielgrzymowania: słuchać i spełniać słowo Boże''.
 
-Czuwanie maryjne w sanktuarium jasnogórskim:. Rozważanie: ,,Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam...''
 
15.08.1995
 
,,Jest z Wami Maryja'' - homilia wygłoszona przez Papieża podczas Mszy św. odprawionej na Jasnej Górze.
 
Akt zawierzenia młodzieży świata Matce Bożej. - ,,Maryja wzorem na drodze ku pełnej dojrzałości'' - przemówienie pożegnalne Ojca Św. do młodzieży.
 
Jasna Góra. Papież przyjął na audiencji prezydenta miasta Częstochowy i członków Rady Miejskiej. Rada Miasta nadała Ojcu Św. tytułu honorowego obywatela miasta Częstochowy i wręczyła srebrny klucz do bram miasta. Przemówienie Papieża: ,,To imię nadała wam Matka Boża''.
 
Jasna Góra. Spotkanie Ojca Św. z uczestnikami Kongresu Teologów Europy Środkowo - Wschodniej (Lublin 11 - 14.08) i zakończenie kongresu w obecności Papieża w kaplicy Cudownego Obrazu. Przemówienie Papieża: ,,Szczególna postać teologii wyzwolenia w Europie''.
 
Seminarium Duchowne. Poświęcenie nowego budynku seminarium częstochowskiego.
,, Seminarium musi formować kapłanów mocnych, odważnych i świętych''.
 
Jasna Góra. Apel Jasnogórski i błogosławieństwo Papieża.
 
16.08.1995
Kaplica Cudownego Obrazu. Msza św. - Przemówienie wygłoszone do młodzieży przed opuszczeniem Jasnej Góry: ,,Trzeba olbrzymiej modlitwy''.
 
Kraków - Balice. Ceremonia pożegnalna i odlot Papieża Jana Pawła II do Budapesztu
 
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster