IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
WARSZAWA - ciąg dalszy
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
8 - 9 czerwca 1991 roku 
9.06.1991
- Nuncjatura Apostolska. Spotkanie z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Przemówienie Papieża: ,,Byśmy szukali pojednania i przyjaźni pomimo zła, którego wiele było w naszych dziejach''.
 
,,(...) Dziś wydaje się rzeczą wielkiej wagi, abyśmy z jednej i drugiej strony strony starali się dostrzec, ocalic i ożywić to dobro, jakie działo się między nami, a przecież przez całe stulecia działo się go wiele. I abymy szukali pojednania i przyjaźni, pomimo zła, bo
również zła było wiele w naszych dziejach.
Niestety, i dobro i zło, jakie się działo między nami, zostało przytłoczone przez to niepojęte w swojej grozie ludobójstwo, którego ofiarą
padł naród żydowski''.
 
- Ewangelicki kościół Przenajświętszej Trójcy. Spotkanie z przedstawicielami Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej. Przemówienie Ojca Św.: ,,Wobec braci sama tolerancja to jeszcze za mało''.
 
,,(...) Nietolerancja - choroba ludzkości i hańba wspólnot religijnych i wyznaniowych , może występować zarówno po stronie silniejszego, jak i po stronie słabszych.
(...) Z myślą przede wszystim o wspólnotach
<silniejszych> napisałem: <Chociaż bliska sercu jest prawda własnej religii, to fakt ten nie uprawnia żadnej osoby czy grupy do prób tłumienia wolności sumienia tych, którzy żywią inne przekonania religijne(...)>''.
 
- Park Agrykola. Msza św. i beatyfikacja
o. Rafała Chylińskiego. Homilia papieska: ,,Protest błogosławionego o. Rafała'' nawiązująca do przykazania miłości.
,,(...) Zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa i z naszego chrzecijaństwa, z naszej polskości i z naszej europejskoci.
Egzamin w przeszłości był trudny. Zdawaliśmy go, a wynik ogólny przyniósł nam uznanie. Potwierdziliśmy się. Jednakże w tym miejscu nie można się zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek- czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko <prawda czyni wolnymi> (por. J 8,32) ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody. Tak uczy Chruystus''.
 
- Rozważanie przed modlitwą ,,Anioł Pański'' po Mszy św.: ,,Pomóż nam odbudować polską rodzinę''.
 
- Siedziba Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie z Episkopatem Polski, biskupami zagranicznymi oraz przełożonymi zgromadzeń zakonnych. Przemówienie Jana Pawła II: ,,Oto otwiera się nowy rozdział w planach Opatrzności''.
 
- Spotkanie z dziećmi rejestrowane przez TVP, podczas którego Papież odpowiadał na stawiane mu pytania i pokazane przez telewizję w audycji religijnej ,,Ziarno''.
 
- Lotnisko Okęcie. Pożegnalne przemówienie: ,,Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście'' na zakończenie I części IV pielgrzymki Ojca Św. do Polski.
 
,,( ...) Polska nie tylko wróciła na mape Europy od 1918 r. Polacy również przyłożyli rękę do uwolnienia się Europy od dwóch okrutnych systemów nieludzkiego totalitaryzmu, tak że otwiera sie przed narodami naszego kontynentu możliwość budowania wspólnego domu, w którym mieszkają pojednane ze sobą i zaprzyjaźnione społeczeństwa, świadome swej odpowiedzialności za świat w perspektywie trzeciego tysiąclecia.
 
- Odlot do Rzymu.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster