IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
RZESZÓW
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
2 czerwca 1991 roku 
2.06.1991
- Plac przed kościołem Najśw.
Serca Jezusowego.
Msza św. i beatyfikacja bpa Józefa
Sebastiana Pelczara. W centrum
papieskiej homilii ,,Chrześcijanie
w pełnym tego słowa znaczeniu''
znajdowało się drugie przykazanie
Boże. ,,Nie każdy, kto mi mówi
<Panie,Panie!>, wejdzie do królestwa
niebieskiego, lecz ten, kto spełnia
wolęmojego Ojca (Mt 7,21).
 
(...) Ten człowiek - błogosławiony
Józef Sebastian Pelczar - był waszym biskupem. A wczeniej jeszcze był
synem tej ziemi. Tu się urodził.
Tu, w swej korczyńskiej rodzinie
i parafii usłyszal głos powolania do kapłaństwa. (...)
Był Waszym przemyskim biskupem
w okresie przed I wojna wiatową
i podczas tej wojny, ktora tutaj
pozostawiła także swe slady.
I po wojnie w Polsce znów niepodległej
od 1918 r. aż do mierci w 1924.
 
(...) Święci i błogosławieni stanowią
żywy argument na rzecz tej drogi,
która wiedzie do królestwa
niebieskiego.Są to ludzie - tacy jak
każdy z nas- którzy tą drogą szli
w ciągu swego ziemskiego życia,
i którzy doszli.
 
(...) Święci i błogosławieni - to
chrześcijanie w najpełniejszym tego
słowa znaczeniu. Chrześcijanami
nazywamy się my wszyscy, którzy
jesteśmy ochrzczeni i wierzymy
w Chrystusa Pana. Już w samej tej
nazwie zawarte jest wzywanie Imienia Pańskiego.
 
(...) Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem,
niech to nie będzie wzywaniem Imienia Pańskiego nadaremno.
Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie
tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem
byle jakim’’.
 
,,Aniol Pański''. Przedzakończeniem liturgii eucharystycznej Jan Paweł II
wezwał wiernych do modlitwy maryjnej i
poprzedził ją rozważaniem: ,,Matko
Serca Jezusowego przybliżaj nas do
Twego Syna''.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster