IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
RADOM
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
4 czerwca 1991 roku 
4.06.1991
- Pomnik ,,Pamięci ludzi
skrzywdzonych w związku
z robotniczym protestem roku 1976'' .
W drodze na Mszę św. Papież
zatrzymał się przy pomniku
i odmówił ,,Modlitwę za Ojczyznę''
autorstwa ks. Piotra Skargi.
 
- Lotnisko wojskowe. Msza św.
i homilia papieska:,,<Nie zabijaj>:
przeciwko uzurpacji Bożej władzy
nad życiem i śmiercią''. Pozdrowienie skierowane do wiernych przed
końcowym błogosławieństwem:
,,Słowa rzucane na wiatr''.
 
Wyższe seminarium duchowne. . Poświęcenie i inauguracja nowego
gmachu seminarium diecezji
sandomiersko - radomskiej.
Przemówienie do wychowawców
i alumnów: ,,Wam również dedykuję
przyszła adhortację apostolską''.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster