IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
PRZEMYŚL
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
2 czerwca 1991 roku 
2.06.1991
- Katedra. Modlitwa Papieża
przy grobie bł. J.S. Pelczara.
 
Przemówienie Ojca Św.: ,,Był świadkiem
miłości Boga do tego ludu''.
 
,,Czyż stając przy jego grobowcu,
nie jestesmy swiadkami owej przedziwnej drogi, jaka sam Bóg prowadzi człowieka, biorąc go jako kaplana z porodku swego ludu, aby z kolei oddac go temu ludowi? ''
 
Wśród wszystkich obecnych szczególne
słowo pragne skierować do was,
Służebnice Najświętszego Serca Pana
Jezusa - drogie siostry sercanki.
Jesteście jak gdyby żywym świadectwem
i trwałym testamentem, zapisem duchowym waszego błogosławionego założyciela.
 
1Wyniesienie bpa Ignacego Tokarczuka
do godności arcybiskupiej..
 
- Kociół Naśjw. Serca Pana Jezusa - Spotkanie z grekokatolikami.
Przekazanie kościoła
Najświętszego Serca Pana Jezusa i ustanowienie go katedrą diecezji
przemyskiej obrządku bizantyńsko - ukraińskiego.
 
Podczas spotkania, które miało formę nabożeństwa, Papież wygłosił
przemówienie: ,,Wasza wolność wyrosła
z ofiary wielu męczenników''.
Dwa fragmenty przemówienia Ojciec
Świety wygłosił po ukraińsku. Wyraził
także pragnienie odwiedzenia Lwowa.
 
,,(...) W historii prześladowań Kościoła
obrządku bizantyńsko-ukraińskiego na ziemiach rządzonych przez komunistów
wasza sytuacja w Polsce była nieco odmienna. Wprawdzie wasz obrzadek
nie był oficjalnie uznawany przez władze państwowe, wskutek czego nie mógł mieć nawet własnego biskupa, mógł jednak
istnieć jawnie, korzystając z gościnności, a nieraz i z opieki Kościoła obrządku łacińskiego. Była to sytuacja daleka od pożądanej i sprawiedliwie mu należnej,
jednak była ona lepsza niż na samej
Ukrainie''.
 
,,(...) O jakże serdecznie pragnę, aby się
wzajemnie miłowali katolicy obydwóch obrządków! "
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster