IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
PŁOCK
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
7 - 8 czerwca 1991 roku 
7.06.1991
- Stadion OSIR-u. Msza św. i homilia
Ojca Świętego na temat dziesiątego przykazania Dekalogu: ,,Niechaj nikt nie bogaci się kosztem bliźniego''.
 
,, (...) Pożądanie <rzeczy> tak opanowuje
serce ludzkie, że nie ma w nim już niejako miejsca na dobra wyższe, duchowe.
 
(...) bardzo też uważajmy, Bracia i Siostry, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś
zazdroszczą.
 
(...) Przywracajmy ...blask naszemu pięknemu slowu uczciwość: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca(...)
 
Pozdrowienie zgromadzonych przed zakończeniem Mszy św. Papież zwrócił m.in. uwagę na fakt, że tego dnia rozpoczęło działalność Radio Diecezji Płockiej -
pierwsza katolicka rozgłośnia w Polsce.
 
- Zakład karny. Spotkanie z więźniami. Przemówienie Papieża: ,,Ewangelia więzień'', w którym wyraził satysfakcję z tego, że w Polsce znikło ,,hańbiące ludzkość zjawisko więźniów politycznych''.
 
- Katedra. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Przemówienie Papieża na zakończenie Synodu Diecezjalnego: ,,Kościele, co mówisz sam o sobie?'' -
 
- Rezydencja biskupia. Spotkanie z młodzieżą przy ,,otwartych oknach'' (po obu stronach budynku). Improwizowane przemówienie Papieża do zgromadzonych i ,,Apel Jasnogórski''.
 
8.06.1991
 
Poranne spotkanie z wiernymi przed rezydencją biskupów płockich. Rozmowa z dziećmi z Czarnobyla wypoczywającymi w Polsce. Przemówienie do zebranych: ,,Wzajemnie obdarowani''.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster