IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
OLSZTYN
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
5 - 6 czerwca 1991 roku 
5.06.1991
- Seminarium duchowne.
Poświęcenie nowego gmachu
seminarium diecezji warmińskiej. Przemówienie: .,,Budowniczowie''.
 
6.06.1991
 
- Szpital pediatryczny.
Odwiedziny chorych dzieci.
Przemówienie Ojca Św. ,,Trzy
wymiary piękna''.
 
,,(...) Dziecko jest pięknem ludzkiego
bytowania.
 
(...) Dzieci są nam potrzebne jako przewodnicy do Boga, do królestwa niebieskiego.
 
(...) I jeszcze jest trzeci wymiar piekna,
wymiar niewidzialny, mianowicie
jest to wymiar miłości(...), tej miłości,
która wyraża się w trosce o chore
dziecko...''.
 
- Stadion ,,Stomilu''. Msza św.
i homilia wygłoszona przez Papieża poświęcona ósmemu przykazaniu
Dekalogu:,,Wielka praca nad mową''.
 
,,(...) <Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu>.
 
(...) Istnieją różne formy zniesławiania człowieka, czasem typu propagandy szeptanej, a czasem bardzo jawne.
Istnieje wreszcie oszczerstwo - to
znaczy mówi się o drugim człowieku
źle i nieprawdę - to jest szczególna
postać niszczenia prawdy(...),
 
(...) Człowiek... nie jest naprawdę
wolny,jeżeli nie mówi prawdy.
 
(...) Nie ma prawdziwej wolnoci bez
prawdy.''.
 
- Słowo przed końcowym
błogosławieństwem: ,,Papież dziękuje Warmii''.
 
- Konkatedra. Spotkanie z przedstawicielami polskiego laikatu. Przemówienie: ,,Kościół jest naszym
wielkim wspólnym dobrem''.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster