IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
LUBACZÓW
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
2 - 3 czerwca 1991 roku 
2.06.1991
- Prokatedra lubaczowska.
Przemówienie Ojca Św.:,,Wspólnym dorobkiem tej ziemi był duch
tolerancji i wolności religijnej''
 
3.06. 1991
 
- Stadion w Lubaczowie. Msza św.
i homilia papieska:,,By nikt nie czuł
się obcym we własnej Ojczyźnie''
nawiązująca do trzeciego przykazania Dekalogu:
,,Pamiętaj, abyś dzień święty święcił''
 
(...) Kiedy Bóg mówi: <pamiętaj, abyś
dzień święty święcił>, słowo Jego nie
tylko dotyczy jednego dnia w tygodniu.
Dotyczy ono całego charakteru
naszego życia. W tym naszym ludzkim
życiu nieodzowny jest wymiar świętości.
 
(...) Wiara i szukanie świętości jest
sprawą prywatną tylko w tym sensie,
że nikt nie zastąpi człowieka w jego
osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie
da się szukać i znajdować Boga
inaczej, niż w prawdziwej wewnętrznej wolności.
 
(...) Dzisiaj, kiedy część katolików
zaczyna zaniedbywać coniedzielną
Mszę świętą,trzeba nam sobie
przypomnieć szczególnie o tej tajemnicy
Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni
w Chrystusie i która się uobecnia na
Jego ołtarzu.Nie łudźmy się: odchodząc
od źródeł miłości i świętości, odchodzi
się od samego Chrystusa’’
 
. - Koronacja wizerunku Matki
Boskiej Tartakowskiej.
Przemówienie na zakończenie Mszy św.:
 
,,Zaczyna się nowa epoka: Wschód
usłyszy Słowo i pójdzie za nim''.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster