IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
ŁOMŻA
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
4 czerwca 1991 roku 
4.06.1991
- Plac przy kościele Bożego
Miłosierdzia. Msza św. i homilia
Ojca Świętego: ,,Co się stało
z przykazaniem <Nie cudzołóż>
w naszym polskim życiu?''
 
(...) Czy nosimy w sobie poczucie,
że ciało ludzkie jest wezwane do
zmartwychwstania i że winniśmy
troszczyc sie o zachowanie jego
godności?
 
(..) Czy pamiętamy o tym, że każdy
człowiek jest osobą i że nie wolno
drugiego człowieka sprowadzać
do roli przedmiotu, który
z pożądliwością można oglądać
lub którego się po prostu używa?
 
- Koronacja wizerunku Matki
Boskiej Łomżyńskiej. Przemówienie
przed końcowym błogosławieństwem:
,,Nie dajcie się uwieść pozorom''.
 
5.06.1991
 
- Katedra. Spotkanie Papieża
z Litwinami z kraju i z zagranicy. Przemówienie : ,,Trzeba się
modlić oraz trwać w jedności wiary
i miłości''.
 
- Seminarium duchowne diecezji łomżyńskiej. Poświęcenie nowej części budynku. Przemówienie:,,Oby ten
dom nigdy nie pustoszał''.
 
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster