IV wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II
KOSZALIN
,, Bogu dziękujcie - ducha nie gaście '' 
K a l e n d a r i u m
1- 2 czerwca 1991 roku 
1.06.1991
- Lotnisko w Koszalinie. Powitanie papieża Jana Pawła II. Przemówienie
Ojca Św.: ,,Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze tej Ziemi!''
 
- Seminarium diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. Ceremonia poświęcenia
nowo wzniesionego budynku
seminarium.
Przemówienie Ojca Św. do alumnów, profesorów i wychowawców seminarium: ,,Bądźcie mocni duchem, kochajcie
Boga i ludzi''.
 
Góra Chełmska. Poświęcenie kaplicy.
 
Plac przed kościołem Świętego Ducha. Msza św. i homilia papieska:
,,Nie będziesz miał Bogów cudzych przede
Mną''.
 
,,To pierwsze słowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. Całe prawo Boże -
wypisane niegdyś na kamiennych
tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Tak,
że ci, którzy nie znają Dekalogu, znają
jego istotną treść. Bóg głosi prawo
moralne nie tylko słowami Przymierza - Starego Przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii - głosi je
sama wewnętrzna prawda tego rozumnego
stworzenia, jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi
i dane równocześnie dla człowieka: dla
jego dobra. Czyż nie tak jest? (...)
 
(...) Dekalog - dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem został potwierdzony w Ewangelii
jako moralny fundament Przymierza
Nowego we Krwi Chrystusa. (...) Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi
sobie: burzy ład życia i współżycia
ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając
od wspólnoty najmniejszej, jaką jest
rodzina i idąc poprzez naród aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień.(...)’’
 
Słowo przed błogosławieństwem: ,,Radość wspólnej modlitwy''.
 
- Katedra. Modlitwa różańcowa. Rozważanie Papieża: ,,Włączeni w komunię Kościoła powszechnego''.
 
2.06.1991
- Lotnisko. Spotkanie z Wojskiem
Polskim. Przemówienie Jana Pawła II
: ,,To spotkanie jest znakiem <nowego początku> ''.
 
Menu
1979
1983
1987
1991 - I
1991 - II
1995
1997
Źródła
Webmaster